Spletne strani OMV
OMV www.omv.com/en Avstrija www.omv.at/de-at Bolgarija www.omv.bg/bg-bg Češka www.omv.cz/cs-cz Nemčija www.omv.de/de-de Madžarska www.omv.hu/hu-hu Norveška www.omv.no/no-no Nova Zelandija www.omv.nz/en-nz Romunija www.omv.ro/ro-ro Srbija www.omv.co.rs/sr-rs Rusija www.omv.ru/ru-ru Slovaška www.omv.sk/sk-sk Tunizija www.omv.tn/ar-tn Turčiji www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
Spletne strani OMV Gas
OMV Gas www.omv-gas.com Avstrija www.omv-gas.at Nemčija www.omv-gas.de Madžarska www.omv-gas.hu Nizozemska www.omv-gas.nl
Spletne strani Borealis
Skupina Borealis www.borealisgroup.com
Klub zvestobePravila in pogoji

Pravila in pogoji

Spoštovani člani kluba OMV SMILE & DRIVE,

zaradi razglašene epidemije virusa COVID-19, sprejetih ukrepov Vlade RS za omejitev in preprečitev širjenja virusa in s ciljem ublažitve vpliva posledic na člane OMV SMILE & DRIVE,  OMV Slovenija d.o.o. člane kluba OMV SMILE & DRIVE obvešča, da se določilo Pravil in pogojev (6. točka) , ki določa veljavnost točk, in sicer, da so točke OMV SMILE & DRIVE veljavne 24 mesecev od datuma, na katerega so bile pripisane,  v času od 1.1.2021 pa do 31.12.2021 ne uporablja.

Pravilo zapadanje veljavnosti točk 2 leti od datuma izdanja  se od 1.1. 2021 do 31.12.2021 zamrzne, kar pomeni da v tem času točke ne bodo zapadale in jih člani kluba OMV SMILE & DRIVE lahko porabite najkasneje do 31.12.2021.

 

Splošni pogoji Kluba zvestobe OMV SMILE & DRIVE

1. Klub zvestobe OMV SMILE & DRIVE

1.1. Klub zvestobe OMV SMILE & DRIVE (v nadaljevanju »OMV SMILE & DRIVE«) izvaja družba OMV Slovenija, d. o. o., s sedežem v Ulici 15. maja 19, Koper, Republika Slovenija, (v nadaljevanju »OMV«). OMV SMILE & DRIVE je klub zvestobe, ki članom omogoča zbiranje točk OMV SMILE & DRIVE ob nakupu določenega blaga na sodelujočih bencinskih servisih OMV v Sloveniji v skladu s točko 1.6. Člani lahko unovčijo svoje zbrane točke za pridobitev ugodnosti brez dodatnega plačila ali s plačilom, kjer to velja, in sicer tako, da naročijo ali izberejo ugodnost, kot je opisano v točki 7.

1.2. V času izvajanja tega kluba veljajo takrat veljavni splošni pogoji, objavljeni na spletni strani www.omv.si/smile-and-drive.

1.3. Točke OMV SMILE & DRIVE je mogoče zbirati na ustrezno označenih sodelujočih bencinskih servisih OMV v Republiki Sloveniji. Seznam bencinskih servisov je objavljen tukaj, kjer je naveden tudi prodajni program bencinskega servisa, pri katerem je zbiranje točk možno. Možnost zbiranja točk v okviru Kluba OMV SMILE & DRIVE in prodajni programi so označeni tudi na samih bencinskih servisih.

1.4. Pravico do sodelovanja v Klubu OMV SMILE & DRIVE imajo vse fizične osebe, ki so dopolnile 15 let in izpolnile (ter podpisale oz. elektronsko potrdile) prijavnico (tiskano ali elektronsko). Registracija v klub in članstvo sta brezplačna. Udeleženci prejmejo sredstvo za identifikacijo in sodelovanje v Klubu OMV SMILE & DRIVE (kartico, mini kartico ali virtualno kartico) s številko člana. Sredstvo (v nadaljevanju »kartica«) je kartica, mini kartica, virtualna kartica ali katero koli drugo sredstvo za identifikacijo, ki ga določi OMV Slovenija.

1.5. Na prijavnici je treba izpolniti najmanj podatke, ki so označeni kot obvezni; takšna prijavnica se upošteva kot popolna in je pogoj za začetek postopka registracije člana. Na podlagi popolne prijavnice OMV registrira prijavitelja kot člana Kluba OMV SMILE & DRIVE in ga o tem tudi obvesti. Ko je postopek registracije končan, je prijavitelj registriran kot član. V vmesnem obdobju ima pravico le do zbiranja točk.

1.6. S prijavo član Kluba OMV SMILE & DRIVE potrdi, da so vse informacije, ki jih je podal na prijavnici, popolne in pravilne. OMV ne prevzema odgovornosti za netočne podatke. Vse spremembe podatkov, ki so na prijavnici navedeni kot obvezni, je treba brez odlašanja sporočiti Kontaktnemu centru OMV SMILE & DRIVE prek brezplačne telefonske številke 080 22 12 ali pisno (na naslov OMV Slovenija, d. o. o., Za Kontaktni center, p. p. 63, 6001 Koper, ali prek kontaktnega obrazca ali v mobilni aplikaciji.

1.7. OMV si pridržuje pravico vključiti v Klub OMV SMILE & DRIVE tudi druga podjetja (v nadaljevanju »partnerje«). Podobno se lahko ta podjetja umaknejo iz kluba. OMV vsak vstop ali umik partnerja iz Kluba OMV SMILE & DRIVE objavi na spletni strani www.omv.si/smile-and-drive.

2. Kartica za zbiranje točk OMV SMILE & DRIVE

2.1. Kartica za zbiranje točk zvestobe OMV SMILE & DRIVE članu omogoča zbiranje in unovčevanje točk na sodelujočih bencinskih servisih. Kartica je last OMV Slovenija.

2.2. Član pridobi kartico, ki je povezana z identifikacijsko številko člana. Če član uporablja mobilno aplikacijo, ima lahko tudi do tri kartice (kartico, mini kartico in virtualno kartico), ki so med seboj povezane na isto identifikacijsko številko člana.

2.3. Kartica OMV SMILE & DRIVE ni prenosljiva.

3. Zbiranje tock

3.1. Ob nakupu določenega blaga na sodelujočih maloprodajnih mestih, ki so določena v točki 1.3., se točke OMV SMILE & DRIVE pripišejo na kartico člana Kluba OMV SMILE & DRIVE. Obvestila v zvezi s tem, koliko točk je mogoče zbrati za posamezne izdelke (splošni sistem točkovanja), so na voljo na prodajnem mestu in spletnem naslovu www.omv.si/smile-and-drive. Posebne sisteme točkovanja lahko OMV uvede v primeru promocijskih ali drugih prodajnih akcij. Ti posebni sistemi točkovanja imajo prednost pred splošnim točkovanjem.

3.2. Plačilna sredstva, s katerimi član pridobiva točke ob nakupu izdelkov na sodelujočih prodajnih mestih, so gotovina, bančne plačilne kartice, kreditne kartice ali Vrednostne kartice OMV. Pri plačilu nakupa s plačilnimi karticami OMV Business Card, OMV EuroTruck Card, OMV Station Card Plus, plačilnimi karticami za nakup goriva, ki jih izdajajo drugi člani združenja Routex (ARAL, BP, Statoil, ENI), ter karticami DKV, UTA in Shell pa član do točk in ostalih ugodnosti kluba ni upravičen.

3.3. OMV si pridržuje pravico kadar koli spremeniti ali dopolniti seznam sprejemljivih plačilnih sredstev.

3.4. OMV si pridržuje pravico med trajanjem kluba kadar koli spremeniti način, zbiranje in unovčevanje točk OMV SMILE & DRIVE za nakup izdelkov ter njihovo število. Takšne spremembe in omejitve se objavijo na spletnem naslovu www.omv.si/smile-and-drive.

3.5. Točke zvestobe ne pripadajo za nakup cigaret in tobačnih izdelkov, paketnih storitev, srečk, Vrednostnih kartic OMV, kavnih napitkov iz avtomata in storitev v okviru Multi točke ter za izdelke in storitve, za katere veljajo zakonske omejitve nagrajevanja. Nakupi v VIVA gastru se točkujejo ločeno. OMV si pridržuje pravico dodatno vključiti ali izključiti zbiranje točk OMV SMILE & DRIVE tudi pri drugih izdelkih in storitvah ter to objaviti na spletnem naslovu www.omv.si/smile-and-drive.

3.6. Točke OMV SMILE & DRIVE je mogoče pripisati le ob predložitvi kartice OMV SMILE & DRIVE med samim postopkom plačevanja. Po zaključenem plačilnem postopku številke člana ni več mogoče vnesti, zato tudi ni mogoče pripisati tock.

3.7. OMV si pridržuje pravico članu odšteti pripisane točke v primeru preklica pravnega posla ali razveljavitve že opravljene izvedbe transakcije na kateri koli zakonski podlagi, če je predmetni posel tvoril podlago za pripis predmetnih točk, pa tudi v primeru napačnih vnosov in zlorabe kartice OMV SMILE & DRIVE.

4. Skupinsko zbiranje (Družinski račun)

4.1. Člani Kluba zvestobe OMV SMILE & DRIVE lahko sestavijo skupine z največ petimi osebami, ki skupaj zbirajo točke OMV SMILE & DRIVE. Takšno skupino je mogoče ustanoviti po prijavi. Člani skupine morajo imenovati nosilnega člana, na čigar kartico OMV SMILE & DRIVE se bodo pripisovale točke, vsi drugi člani pa so pridruženi člani.

4.1.1. Družinski račun je mogoče registrirati na spletni strani in prek Kontaktnega centra OMV SMILE & DRIVE (OMV Slovenija, d. o. o., Kontaktni center OMV SMILE & DRIVE, p. p. 63, 6001 Koper, Slovenija), če imajo vsi člani skupine svoj elektronski naslov. Ob prijavi družinskega računa prek spleta ali Kontaktnega centra OMV SMILE & DRIVE vsak član skupine prejme elektronsko sporočilo s povezavo, prek katere je treba potrditi ustanovitev skupine. To morajo storiti vsi člani. Družinski račun namreč nastane šele po tem, ko ga potrdijo vsi člani skupine.

4.1.2. Če en ali več članov skupine nimajo svojega elektronskega naslova, je mogoče družinski račun registrirati le prek Kontaktnega centra OMV SMILE & DRIVE. V takšnem primeru Kontaktni center vsakemu članu skupine pošlje pismo o njeni ustanovitvi. Vsi sodelujoči člani morajo to pismo potrditi tako, da ga podpišejo in vrnejo na naslov: OMV Slovenija, d. o. o., Kontaktni center OMV SMILE & DRIVE, p. p. 63, 6001 Koper, Slovenija. Družinski račun nastane šele po tem, ko Kontaktni center OMV SMILE & DRIVE prejme potrditve vseh članov.

4.2. Po ustanovitvi družinskega računa se vse točke, ki jih zberejo člani skupine, pripišejo izključno na račun nosilnega člana. Tudi ob ustanovitvi družinskega računa se vse točke, ki so jih pridruženi člani skupine že zbrali, v celoti pripišejo izključno na račun nosilnega člana. Po prenosu zbranih točk se računi pridruženih članov zaprejo.

4.3. V primeru družinskega računa ima le nosilni član pravico unovčiti točke OMV SMILE & DRIVE, ki jih zbere skupina, in sicer v njenem imenu. Ravno tako le nosilni član lahko koristi določene ugodnosti, za katere tako določi OMV.

4.4. Razpustitev skupine

4.4.1. Umik nosilnega člana in prekinitev zaradi njega: nosilni član ima pravico kadar koli izstopiti iz skupine brez soglasja pridruženih članov. Njegov umik povzroči popolno razpustitev skupine, čemur sledijo posledice, določene v točki 4.4.3. Prekinitev se izvrši na spletnem naslovu ali prek Kontaktnega centra OMV SMILE & DRIVE, in sicer na naslovu: OMV Slovenija, d. o. o., Kontaktni center OMV SMILE & DRIVE, p. p. 63, 6001 Koper, Slovenija.

4.4.2. Umik pridruženih članov in prekinitev zaradi njih: Pridruženi člani imajo pravico kadar koli izstopiti iz skupine. Njihov izstop ne povzroči razpustitve skupine; družinski račun, ki ga sestavljajo preostali člani, ostane v veljavi. Le izstop vseh pridruženih članov povzroči razpustitev skupine, čemur sledijo posledice, opisane v točki 4.4.3.

4.4.3. V primeru razpustitve skupine vse skupno zbrane točke ostanejo na računu nosilnega člana. Porazdelitev zbranih točk med nekdanje člane skupine se ne izvede in je izključena. Po razpustitvi skupine se računi pridruženih članov ponovno aktivirajo. Točk, ki jih zberejo pridruženi člani pred ustanovitvijo družinskega računa, ni mogoče pripisati nazaj. Od tega trenutka vsak nekdanji član začne zbirati točke za svoj račun. Enako velja v primeru izstopa posameznega pridruženega člana iz skupine.

5. Zbrane točke

5.1. Zbrane točke OMV SMILE & DRIVE se zabeležijo pri OMV, in sicer pod ustrezno številko člana. Člani so lahko obveščeni o svojem trenutnem številu zbranih točk, kadar koli bodo to zahtevali na sodelujočem bencinskem servisu, po telefonu prek telefonske linije Kontaktnega centra OMV SMILE & DRIVE (glejte točko 1.6.), prek spleta na www.omv.si/smile-and-drive ali prek mobilne aplikacije, pri čemer morajo navesti svojo člansko številko.

5.2. Ugovore, ki se nanašajo na pravilnost in popolnost števila zbranih točk, je treba Kontaktnemu centru OMV SMILE & DRIVE podati v pisni obliki v roku enega meseca po prejemu pisnega obvestila o tem, priložena pa jim morajo biti ustrezna potrdila o prodaji. Če v tem roku ni podan noben ugovor, se šteje, da je sporočeno število točk sprejeto.

6. Iztek veljavnosti točk

Točke OMV SMILE & DRIVE so veljavne 24 mesecev od datuma, na katerega so bile pripisane. Njihova veljavnost se samodejno izteče ob koncu tega 24-mesečnega obdobja, na zadnji dan v mesecu.

7. Unovčevanje točk

7.1. Točke OMV SMILE & DRIVE je mogoče unovčevati po vrstnem redu, in sicer glede na datum pripisa, tako da so tiste točke, ki so bile prejete najprej, tudi unovčene prve.

7.2. Točke OMV SMILE & DRIVE je mogoče unovčiti le za tiste ugodnosti in po pogojih, ki so objavljeni na sodelujočem prodajnem mestu, na spletni strani ali drugem kanalu, ki ga upravlja OMV.

7.3. Vsako ugodnost je mogoče dobiti za ustrezno število točk, ki so določene v obvestilu, in za v obvestilu določeno dodatno plačilo ali s popustom brez unovčevanja točk, če je tako navedeno. Ugodnosti, ki so ponujene v objavah ugodnosti, ostanejo veljavne do izteka roka trajanja ugodnosti oziroma do porabe zalog, kar nastopi prej. OMV lahko v posebnih akcijah ponudi tudi dodatne ugodnosti za popust samo na točke ali na točke z doplačilom ob izpolnjevanju določenega pogoja.

7.4. Ponujene ugodnosti so objavljene na spletni strani www.omv.si/smile-and-drive, v mobilni aplikaciji ali na prodajnih mestih in s pomočjo posebnih obvestil o ugodnostih. Obvestila o ugodnostih določajo tudi, katere ugodnosti je mogoče pridobiti neposredno na sodelujočih maloprodajnih mestih in katere na spletnem mestu oziroma drugje. Točk OMV SMILE & DRIVE ni mogoče unovčiti za denar. Obvestila o ugodnostih vključujejo ugodnosti, število točk OMV SMILE & DRIVE, potrebnih za pridobitev ugodnosti, in po potrebi tudi dodatno plačilo. Ugodnosti je mogoče pridobiti le pod pogoji, ki so določeni v obvestilih o ugodnostih, in v skladu z roki in največjimi količinami, ki so v njih navedene, ter do porabe zalog. Obvestila o ugodnostih se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

7.5. Ugodnosti, ki jih imetniku kartice omogoča kartica OMV SMILE & DRIVE, so imetniku individualno prilagojene na podlagi demografskih ali transakcijskih podatkov, se spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne.

8. Garancija

8.1. Če ima kupljeni izdelek napako, lahko član Kluba OMV SMILE & DRIVE uveljavlja garancijski zahtevek.

8.2. Če popravilo napake na izdelku ali njegova zamenjava ni mogoča ali izvedljiva, lahko član OMV SMILE & DRIVE zahteva vračilo kupnine.

8.3. Garancijska doba za izdelek je obdobje, ki ga določi proizvajalec.

9. Izguba in zloraba kartice

9.1. V primeru kakršne koli izgube ali kraje kartice zvestobe OMV SMILE & DRIVE je treba stopiti v stik s Kontaktnim centrom OMV SMILE & DRIVE. Točke OMV SMILE & DRIVE, ki so že bile pripisane na prejšnjo kartico, se prenesejo na nadomestno kartico, prejšnja kartica pa preneha veljati.

9.2. Člani morajo Kontaktni center OMV SMILE & DRIVE brez odlašanja obvestiti o vsakršnem sumu zlorabe svoje kartice OMV SMILE & DRIVE. Člani Kluba OMV SMILE & DRIVE ne nosijo odgovornosti za škodo, ki je posledica zlorabe kartice po tem, ko so podali obvestilo.

10. Varovanje podatkov

10.1 Ne glede na vsa določila, ki sledijo, se za varstvo osebnih podatkov uporabljajo nacionalni zakoni o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) EU 2016/679 (od dne njene pravno zavezujoče veljavnosti, to je od 25. 5. 2018). OMV bo obdeloval in zagotovil, da njegovi posamezni pogodbeni obdelovalci obdelujejo vse osebne podatke posameznika izključno za namene izvajanja, kot so opredeljeni v nadaljevanju. Posamezna stran, ki osebne podatke razkriva, prejemnici potrjuje, da ima pooblastila za njihovo razkritje. Če bo med izvajanjem te pogodbe OMV (članstva v Klubu zvestobe OMV SMILE & DRIVE) kot prejemnik osebne podatke moral prenesti tretjim osebam, bo OMV z njimi sklenil ustrezne pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov (v skladu z zahtevami 28. člena GDPR), pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali temu enakovreden dokument za zagotovitev pravne skladnosti te obdelave osebnih podatkov. Vse obveznosti po tem členu ostanejo v veljavi tudi po prenehanju veljavnosti te Pogodbe (članstva v Klubu zvestobe OMV SMILE & DRIVE).

10.2. OMV v sklopu Kluba zvestobe OMV SMILE & DRIVE zbira in obdeluje osebne podatke članov kluba zvestobe. Posameznik pri pristopu v klub zvestobe na pristopni izjavi navede in posreduje OMV-ju naslednje podatke: spol, ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, e-poštni naslov, telefonsko številko, mobilno številko ter informacije o voznih navadah in življenjskem slogu. Nadalje OMV o vsakem posamezniku zbira podatke o nakupih in transakcijske podatke, ki se zabeležijo ob nakupih ob predložitvi kartice zvestobe. Zbrane podatke OMV obdela za namene poslovanja s kartico zvestobe, jih analizira v statistične namene, ravno tako pa preučuje nakupovalne navade imetnikov kartice (ali posameznikov). Posameznike analizira in segmentira na način, da oblikuje več skupin imetnikov kartice s podobnimi lastnostmi, bodisi demografskimi bodisi transakcijskimi. Na podlagi izsledkov teh analiz oblikuje strategije neposrednega trženja in promocije blaga in storitev posameznikom. OMV podatke uporablja tudi za neposredno trženje članom kluba zvestobe. OMV osebne podatke posreduje pogodbenim izvajalcem za namene izvajanja storitev klicnega centra (vpisovanje osebnih podatkov, dopolnjevanje, pregledovanje, urejanje, kontaktiranje članov kluba za dopolnitev podatkov), skeniranja fizičnih prijavnic in zajema podatkov s pristopnih izjav, izvajanja neposrednega trženja, izvajanja nagradnih iger in izvajanja statističnih analiz. OMV osebnih podatkov ne bo prenašal iz ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ne da bi pred tem zagotovil, da katerikoli pogodbeni obdelovalec sklene in je skladen s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili ali pogodbami, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

10.3. OMV zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju [te Pogodbe] in med ustreznim dodatnim obdobjem hrambe bo OMV (i) vse osebne podatke varoval z varnostnimi ukrepi, ki temeljijo na ustreznih priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj, in (ii) omejil dostop do osebnih podatkov na usposobljene zaposlene, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Vsi podatki bodo hranjeni v zbirki podatkov v družbi OMV in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. OMV zbrane podatke o transakcijah in pridobljenih točkah ali drugih ugodnostih hrani 5 let, skladno s splošnim zastaralnim rokom po Obligacijskem zakoniku (OZ-1). Ostale podatke o članu OMV hrani celotno obdobje članstva ter še dve leti po prenehanju članstva.

Če posameznik uveljavlja pravico do izbrisa, OMV osebne in transakcijske podatke izbriše v roku 30 dni od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zadev. V tem primeru posameznik ne more več uveljavljati zbranih točk ali ostalih ugodnosti oziroma ne more ugovarjati pravilnosti in popolnosti števila zbranih tock.

10.4.Posameznik s sprejemanjem splošnih pogojev kluba zvestobe ter s podpisom pristopne izjave podaja soglasje za navedeno obdelavo osebnih podatkov in navedenimi nameni obdelave. Ravno tako podaja tudi soglasje za prejemanje elektronskih komercialnih sporočil. Posameznik lahko kadarkoli prekliče privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov. V tem primeru OMV v roku 15 dni preneha zbirati in obdelovati njegove osebne podatke, posamezniku pa preneha članstvo v Klubu zvestobe. Posameznik lahko pravico preklica privolitve, pravico dostopa, pravico do popravka, izbrisa ali omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja tako, da poda pisno zahtevo na elektronski naslov smile-and-drive.si@omv.com, na naslov OMV Slovenija, d. o. o., p. p. 63, 6001 Koper, ali prek obrazca na spletni strani www.omv.si. Posameznik lahko kadar koli pisno ali na drug dogovorjeni način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. OMV bo v 15 dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to zahteval. Če je bila akcija za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora, obstaja možnost, da bo posameznik prejel še zadnje obvestilo. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov vloži pri Informacijskem pooblaščencu RS.

10.5.Posameznik lahko dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov prejme pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov prek elektronskega naslova smile-and-drive.si@omv.com ali na naslovu OMV Slovenija, d. o. o., p. p. 63, 6001 Koper, ali prek obrazca na spletni strani www.omv.si.

11. Prekinitev

11.1. Člani, ki sodelujejo v Klubu zvestobe OMV SMILE & DRIVE, imajo pravico svoje članstvo kadar koli prekiniti brez odpovednega roka, tako da o tem pisno obvestijo Kontaktni center OMV SMILE & DRIVE (glejte točko 1.6).

11.2. OMV-jeva prekinitev kluba je mogoča le iz tehtnih in upravičenih razlogov, in sicer z odpovednim rokom 4 tednov, štetih od zadnjega dne v mesecu. Ne glede na to ima OMV pravico kadar koli brez odpovednega roka izvršiti prekinitev iz krivdnih razlogov, če nadaljevanje pogodbenega razmerja postane nesprejemljivo. Razlogi za prekinitev iz krivdnih razlogov brez odpovednega roka med drugim vključujejo zlorabo kartice zvestobe OMV SMILE & DRIVE in prekinitev Kluba OMV SMILE & DRIVE v skladu s točko 12.1.

11.3. Zahteva za prekinitev članstva s strani člana mora biti podana v pisni obliki in jo mora član podpisati.

11.4. Že zbrane točke OMV SMILE & DRIVE je mogoče unovčiti tudi po prekinitvi, vse dokler ne poteče njihova veljavnost v skladu s točko 6. Ko prekinitev postane veljavna, pridobivanje novih točk ni več mogoče. Ob prekinitvi pogodbe ali poteku veljavnosti vseh zbranih točk OMV SMILE & DRIVE so člani dolžni onemogočiti delovanje svoje kartice OMV SMILE & DRIVE.

12. Prekinitev Kluba zvestobe OMV SMILE & DRIVE in spremembe splošnih pogojev kluba

12.1. OMV si pridržuje pravico prekiniti izvajanje Kluba zvestobe OMV SMILE & DRIVE in ga dopolniti ali spremeniti. V primeru prekinitve kluba je mogoče že zbrane točke unovčevati vse do izteka njihove veljavnosti v skladu s točko 6.

12.2. OMV si pridržuje pravico enostransko spremeniti ali dopolniti te splošne pogoje. Novi splošni pogoji veljajo takoj, ko jih OMV objavi na spletni strani www.omv.si/smile-and-drive.

13. Splošne določbe

13.1. Za urejanje pravnih razmerij, ki izhajajo iz Kluba OMV SMILE & DRIVE, se uporablja slovensko pravo.

13.2. Če se katera koli določba teh splošnih pogojev izkaže za neveljavno ali neizvršljivo oz. takšna postane v celoti ali deloma, to ne vpliva na veljavnost oz. izvršljivost preostalih določb. Neveljavno ali neizvršljivo določbo bosta stranki nadomestili z veljavno in izvršljivo, ki kar najbolj ustreza njenemu pomenu in ekonomskemu namenu. To smiselno velja v primeru morebitnih manjkajočih določb v teh splošnih pogojih.

OMV Slovenija, d. o. o.
Koper, maj 2018

 

Splošni pogoji Kluba zvestobe OMV SMILE & DRIVE in pogoji uporabe mobilne aplikacije OMV SMILE & DRIVE