Domov Kontakt
Spletne strani OMV
Spletne strani OMV
Spletne strani OMV
OMV www.omv.com/en Avstrija www.omv.at/de-at Bolgarija www.omv.bg/bg-bg Češka www.omv.cz/cs-cz Nemčija www.omv.de/de-de Madžarska www.omv.hu/hu-hu Nova Zelandija www.omv.nz/en-nz Norveška www.omv.no/no-no Romunija www.omv.ro/ro-ro Rusija www.omv.ru/ru-ru Srbija www.omv.co.rs/sr-rs Slovaška www.omv.sk/sk-sk Tunizija www.omv.tn/ar-tn Turčiji www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
Spletne strani OMV Gas
OMV Gas www.omv-gas.com/de
Zapri

Namenimo svoje točke zvestobe za naše skupno okolje

PROJEKT SMO ZAKLJUČILI. HVALA VSEM, KI STE NAMENILI SVOJE TOČKE ZA NAŠE SKUPNO OKOLJE, V KRATKEM BOMO OBJAVILI REZULTATE.

S točkami, ki jih pridobite ob točenju goriva na naših bencinskih servisih, lahko zmanjšujete svoj ogljični odtis. Vas zanima, kako?

Dejstvo je, da vaš avto z vsakim prevoženim kilometrom izpusti v ozračje ogljikov dioksid (CO2), ki obremenjuje okolje in prispeva h globalnemu segrevanju. Toda te izpuste lahko izravnate. Točke zvestobe, ki jih člani Kluba OMV SMILE & DRIVE prejmete ob vsakem točenju goriva, lahko namreč od 19. julija do 31. oktobra 2019 namenite za ogljično izravnavo in tako storite nekaj dobrega za naš planet.

Ste torej za?

Ob vsakokratnem točenju goriva člani Kluba OMV SMILE & DRIVE prejmete točke, ki jih lahko izkoristite za različne ugodnosti v okviru našega Kluba. Zdaj vse do 31. oktobra 2019 pa lahko z njimi naredite nekaj dobrega tudi za okolje: namenite jih lahko namreč za ogljično izravnavo izpustov CO2

Vse, kar morate storiti, je to, da prodajalcu na bencinskem servisu poveste, koliko svojih točk želite za ta cilj nameniti. Lahko pa to storite tudi prek spletne strani ali mobilne aplikacije OMV SMILE & DRIVE. Ne pozabite: stanje vaših točk je vedno vidno na računu, v mobilni aplikaciji, lahko pa ga preverite tudi pri prodajalcu. 

Člani Kluba OMV SMILE & DRIVE ob vsakokratnem točenju povprečno natočite 29 litrov goriva. Pri porabi 29 litrov goriva se v ozračje sprosti 67,7 kilogramov CO2. To količino izpustov lahko izravnate z 20 točkami zvestobe Kluba OMV SMILE & DRIVE. 
 

20 točk zadostuje za izravnavo izpustov, ki jih povzroči zgorevanje 29 litrov goriva, kolikor naši člani povprečno natočite ob vsakem obisku bencinskega servisa OMV. Če imate na svojem računu dovolj točk, pa se lahko seveda odločite tudi za večje število točk (denimo 40, 60, 80, 100 ...) in tako poskrbite za izravnavo večje količine izpustov. 

Če meri rezervoar vašega vozila denimo 60 litrov, boste tako s 40 točkami izravnali oziroma nevtralizirali izpuste, ki jih boste proizvedli z vožnjo do naslednjega točenja. Seveda pa lahko z večjim številom točk poskrbite za ogljično izravnavo izpustov, ki ste jih s svojim vozilom že proizvedli v preteklosti.

Točke, ki jih boste naši člani namenili za ogljično izravnavo, bomo pretvorili v finančna sredstva. Z njimi bomo prek podjetja Climate Partner podprli okoljski projekt, ki ga izvajajo v tovarni celuloze Svilocell v Bolgariji. To je eden od tovrstnih projektov v Evropski Uniji, ki ustrezajo strogim kriterijem Gold Standarda. OMV pri tem okoljsko odgovornem projektu sodeluje s podjetjem Climate Partner, ki je vodilno na področju rešitev za zaščito ozračja.

Ogljična izravnava sicer temelji na preprostem principu: ker se toplogredni plini, kot je CO2, v atmosferi porazdeljujejo enakomerno in imajo življenjsko dobo več kot 120 let, je povsem nepomembno, kje na svetu emisije nastajajo in kje njihov nastanek preprečimo. Emisije, ki nastanejo med vašo vožnjo, lahko torej izravnate tako, da podprete projekte, kot so razvoj in uporaba obnovljivih virov energije, ohranjanje gozdov, pogozdovanje in podobno, kjerkoli po svetu.

Vaš prispevek bo namenjen projektu zmanjševanja emisij z uporabo obnovljivega vira energije – biomase. V bolgarskem podjetju Svilocell izdelujejo beljeno celulozo, kot vir energije pa uporabljajo odpadne surovine, ki nastanejo pri predpripravi lesa za proizvodnjo. Biomaso sežgejo v posebej za to narejenem kotlu, pri čemer nastane toplotna energija v obliki pare. Ker jo uporabijo za proizvodnjo celuloze, je toliko manj potrebujejo iz bližnje termoelektrarne, ta pa tako porabi tudi manj premoga. Pri tem se v ozračje sprosti manj CO2

Projekt v podjetju Svilocell, v katerega boste prek svojih točk skupaj z OMV vlagali tudi vi, je eden od tovrstnih projektov v Evropski Uniji, ki ustrezajo strogim kriterijem Gold Standarda, organizacije, ki je bila leta 2003 ustanovljena v sodelovanju Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) in 40 drugih nevladnih organizacij. Njen cilj je zagotoviti, da projekti za zmanjševanje emisij v skladu z Mehanizmom čistega razvoja, ki deluje pod okriljem OZN, prispevajo tudi k trajnostnemu razvoju. Danes podpira Gold Standard preko 80 nevladnih organizacij, v več kot 80 državah pa poteka preko 1400 projektov. 

V Sloveniji trenutno ni nobenega projekta, ki bi ustrezal kriterijem Gold Standarda, saj bi ga sicer pri OMV z veseljem podprli.

Seveda. Ko boste svoje točke namenili za ogljično izravnavo, boste na bencinskem servisu prejeli potrdilo, na katerem bo poleg iskrene zahvale podjetja OMV jasno navedeno, za kaj so te točke namenjene.

OMV vam zagotavlja, da se bodo vse zbrane točke porabile za odkup nevtralizacijskih certifikatov pri izbranem projektu, in sicer prek enega najbolj verodostojnih podjetij na tem področju, podjetja Climate Partner. Prav tako boste ob koncu akcije zahvalo prejeli na svoj elektronski naslov.

Vas zanima več o ogljičnem odtisu, ogljični izravnavi in o tem, kako lahko sami vplivate na čim manj izpustov, povezanih z vašim avtomobilom? Vabljeni k branju. 

Ogljični odtis je merilo vplivanja na podnebne spremembe, z njim pa ponazarjamo količino izpustov CO2 in drugih toplogrednih plinov. Izračunati ga je mogoče za izdelke, posameznike, dejavnosti in dogodke. Merimo ga v tonah ekvivalenta CO2 (t CO2 e). 

Projekt v podjetju Svilocell, v katerega boste prek svojih točk vlagali tudi vi, letno poskrbi za izravnavo ogljičnega odtisa v velikosti 83 tisoč ton ekvivalenta CO2

Za boljšo predstavo: ena tona emisij CO2 ustreza 3106 kilometrom, prevoženih z avtomobilom, 1 poletu iz Londona v New York v ekonomskem razredu, proizvodnji 81 kilogramov govedine oziroma izdelavi 60 superg ali denimo 1075 pranjem v pralnem stroju pri temperaturi 60 stopinj Celzija. Ogljični odtis povprečnega Zemljana sicer letno znaša 4 tone CO2.*

*Vir: Climate Partner

Ukrepi za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, ki jih sprejemamo posamezniki in podjetja, so sicer ključnega pomena, vendar niso dovolj za zmanjšanje globalnega segrevanja. Ogljična izravnava je zato izjemno pomemben korak k celostni zaščiti ozračja.

Za razumevanje delovanja ogljične izravnave je pomembno vedeti, da se toplogredni plini, kot je CO2, v atmosferi porazdeljujejo enakomerno. Koncentracija toplogrednih plinov v ozračju je zaradi dolge življenjske dobe zato po vsem svetu približno enaka.

Kje na svetu prihaja do izpustov in kje na svetu jih »prihranimo«, je tako z vidika globalne koncentracije toplogrednih plinov in vpliva tople grede povsem nepomembno. Izpuste toplogrednih plinov, ki se jim denimo v Sloveniji ne moremo izogniti, lahko izravnamo tako, da njihov nastanek preprečimo kje drugje.

Gre za vlaganja v projekte, kot so razvoj in uporaba obnovljivih virov energije, ohranjanje gozdov, pogozdovanje in podobno. Natančno količino zmanjšanja izpustov preverjajo in potrjujejo neodvisne organizacije.

Vsak projekt ogljične izravnave mora izpolnjevati mednarodno priznane kriterije. Ustreznost tem kriterijem ter pozitivne učinke na zaščito podnebja zajemajo različni standardi, glede na katere se projekti revidirajo in verificirajo. Ena ključnih zahtev seveda je, da je prispevek zmanjšanju ogljika v atmosferi jasno merljiv.

Poleg tega najboljši tovrstni projekti v svojih državah vzpodbujajo trajnostni razvoj, na primer z izboljšanjem dostopa do pitne vode, kvalitete lokalne infrastrukture, z ustvarjanjem novih delovnih mest ali ohranjanjem biodiverzitete. Za merjenje teh pozitivnih učinkov obstajajo globalno sprejeta merila, združena v 17 ciljih trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov. Obsegajo tako izobraževanje kot boj proti revščini in lakoti ter uporabo čiste in dostopne energije.

Pri nakupu novega avtomobila bodite pozorni na podatke o vrednostih izpustov. Predvsem pa se v avtu čim manj vozite sami. Večje deljenje avtomobilov je zelo pomembno: v primeru, da se v njem peljejo 4 osebe, je avtomobil celo eden izmed najbolj ekoloških načinov prevoza. Sicer pa pri krajših razdaljah izbirajte alternativne načine prevoza (javni prevoz, kolo ipd.) ali se do cilja odpravite peš.

Iskalnik bencinskih servisov

Iskalnik motornih olj