Domov Kontakt
Spletne strani OMV
Spletne strani OMV
Spletne strani OMV
OMV www.omv.com/en Avstrija www.omv.at/de-at Bolgarija www.omv.bg/bg-bg Češka www.omv.cz/cs-cz Nemčija www.omv.de/de-de Madžarska www.omv.hu/hu-hu Norveška www.omv.no/no-no Nova Zelandija www.omv.nz/en-nz Romunija www.omv.ro/ro-ro Srbija www.omv.co.rs/sr-rs Rusija www.omv.ru/ru-ru Slovaška www.omv.sk/sk-sk Tunizija www.omv.tn/ar-tn Turčiji www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
Spletne strani OMV Gas
OMV Gas www.omv-gas.com Avstrija www.omv-gas.at Nemčija www.omv-gas.de Madžarska www.omv-gas.hu Nizozemska www.omv-gas.nl
Spletne strani Borealis
Skupina Borealis www.borealisgroup.com
Zapri

Zelena odločitev za naš modri planet

AKCIJA JE ZAKLJUČENA. HVALA VAM ZA TOČKE, KI STE JIH NAMENILI ZA SVOJO OGLJIČNO IZRAVNAVO!

Izravnali bomo 3.698 ton izpustov CO2!

Z vašo pomočjo smo zbrali 1.479.195 točk zvestobe Kluba OMV SMILE & DRIVE, od tega ste jih člani Kluba prispevali 986.130, v OMV Slovenija pa smo temu dodali še 493.065 točk.

To je dovolj, da bomo lahko s skupnimi močmi nevtralizirali izpuste pri zgorevanju kar 1.577.808 litrov goriva oziroma 3.698 ton ogljikovega dioksida.

Toliko tega toplogrednega plina bi izpustili v ozračje z avtomobilom1, če bi z njim 596-krat obkrožili Ekvator in pri tem prevozili 23,55 milijonov kilometrov!

Z drugimi besedami: 3.698 ton CO2 je enako letnemu ogljičnemu odtisu 440 Evropejcev (letni ogljični odtis povprečnega državljana držav EU27 znaša 8,4 tone CO22).
 
Hvala za vaš prispevek k varovanju našega skupnega okolja!

Cerifikat za OMV Slovenija, ki potrjuje izravnavo izpustov CO2  (PDF, 155,3 KB)

Več o prejetem certifikatu in dosedanjih projektih, v katerih smo sodelovali, si lahko preberete na povezavi Climate Partnerja (v angleščini).

1podatek za avtomobil s povprečno porabo 6,7 litrov na 100 kilometrov.

2vir: https://www.umweltbundesamt.de/

Ko točite gorivo na bencinskih servisih OMV Slovenija, razmišljajte zeleno in izberite modro. Kako? Tako, da točke zvestobe Kluba OMV SMILE & DRIVE namenite za ogljično izravnavo in s tem zmanjšate svoj ogljični odtis.

Vaš avtomobil namreč z vsakim prevoženim kilometrom izpusti v ozračje ogljikov dioksid (CO2), ki obremenjuje okolje in prispeva h globalnemu segrevanju. Da boste s svojim vozilom čim manj obremenjevali naše skupno okolje, lahko poskrbite z varčnejšo vožnjo, izjemno pomemben mehanizem pa je tudi ogljična izravnava, s katero nevtralizirate izpuste svojega avtomobila.

Za ogljično izravnavo lahko vse od 1. septembra do 31. oktobra 2020 namenite točke zvestobe, ki jih člani Kluba OMV SMILE & DRIVE prejmete ob vsakem točenju goriva. To lahko storite tako na vseh bencinskih servisih OMV Slovenija kot na spletni strani (TUKAJ) ali v mobilni aplikaciji OMV SMILE & DRIVE.

Naj bo to vaša zelena odločitev za naš modri planet.

V OMV Slovenija letos dodatno podpiramo projekt

Vašo zeleno odločitev bomo v OMV Slovenija podprli tudi s tem, da bomo za vsaki dve točki, ki ju boste za ogljično izravnavo prispevali vi, dodali še eno točko. Tako bomo s skupnimi močmi zbrali še več sredstev in izravnali še večjo količino izpustov.

Vas zanima več? Na enem mestu smo zbrali odgovore na vaša vprašanja o tem, kako lahko namenite svoje točke za ogljično izravnavo, na kakšen način ogljična izravnava sploh deluje in kaj točno bomo naredili z vašimi točkami zvestobe.

Člani Kluba OMV SMILE & DRIVE ob vsakokratnem točenju goriva prejmete točke zvestobe, ki jih lahko izkoristite za različne ugodnosti v okviru našega Kluba. Med 1. septembrom in 31. oktobrom 2020 lahko točke zvestobe Kluba OMV SMILE & DRIVE namenite za izravnavo izpustov CO2 in tako z njimi naredite nekaj dobrega tudi za naše skupno okolje. 

Vse, kar morate storiti, je to, da prodajalcu na bencinskem servisu poveste, koliko svojih točk želite nameniti za ta cilj. Lahko pa to storite tudi na spletni strani ali v mobilni aplikaciji OMV SMILE & DRIVE. Ne pozabite: stanje vaših točk je vedno vidno na računu in v mobilni aplikaciji, lahko pa ga preverite tudi pri prodajalcu.

Za lažjo predstavo: s 30 točkami zvestobe Kluba OMV SMILE & DRIVE lahko izravnate količino izpustov, ki se sprostijo v ozračje pri zgorevanju 32 litrov goriva.

Za vsaki dve točki, ki ju boste za ogljično izravnavo prispevali vi, bomo v OMV Slovenija dodali še eno točko. Tako bomo skupaj izravnali še večjo količino izpustov.

30 točk zadostuje za izravnavo izpustov, ki jih povzroči zgorevanje 32 litrov goriva. Če imate na svojem računu dovolj točk, seveda lahko prispevate tudi večje število točk in tako poskrbite za izravnavo večje količine izpustov – tistih, ki ste jih s svojim vozilom že ustvarili v preteklosti oziroma jih še boste v prihodnje.

Če rezervoar vašega vozila drži denimo 64 litrov, boste s 60 točkami izravnali oziroma nevtralizirali izpuste, ki jih boste ustvarili z vožnjo do naslednjega točenja. Ker pa bo k vašim 60 točkam OMV Slovenija dodal še 30 točk, bomo s tem skupaj izravnali izpuste pri zgorevanju ne 64, temveč kar 96 litrov goriva.

Točke, ki jih boste člani Kluba OMV SMILE & DRIVE namenili za ogljično izravnavo, bomo pretvorili v finančna sredstva. Z njimi bomo podprli delovanje polja vetrnih elektrarn Sveti Nikola v Bolgariji. OMV pri tem okoljsko odgovornem projektu, ki ustreza najstrožjim mednarodno priznanim standardom in katerega prispevek k varstvu podnebja z ogljično izravnavo je jasno merljiv, sodeluje z družbo Climate Partner, ki je vodilna na področju rešitev za zaščito ozračja. Projekt je v skladu s strogimi merili organizacije Verified Carbon Standard, validiralo ga je podjetje Carbon Check Private Ltd. in verificirala družba RINA Services S.p.A.

Ogljična izravnava sicer temelji na preprostem principu: ker se toplogredni plini, kot je CO2, v atmosferi porazdeljujejo enakomerno in imajo življenjsko dobo več kot 120 let, je povsem nepomembno, kje na svetu emisije nastajajo in kje preprečimo njihov nastanek. Izpuste, ki nastanejo med vašo vožnjo, torej lahko izravnate tako, da podprete projekte, kot so razvoj in uporaba obnovljivih virov energije, ohranjanje gozdov, pogozdovanje in podobno, in to kjer koli po svetu.

Vaš prispevek bo namenjen projektu, ki temelji na vetrni energiji. Polje vetrnih elektrarn Sveti Nikola v severovzhodni Bolgariji, 70 kilometrov od Varne, prispeva k ekonomskemu oživljanju in trajnostnemu razvoju regije, v kateri leži. Na njem je kar 52 vetrnic, vsaka turbina pa ima zmogljivost 3 megavate. 

Ker so vetrnice postavljene dovolj narazen, lahko kmetje zemljo še vedno uporabljajo za kmetovanje. Prav tako to polje vetrnih elektrarn nima negativnega vpliva na ptice, kar so potrdili tudi obsežna opazovanja in analize mednarodnih strokovnjakov. 

In kakšno vlogo ima vetrna energija v boju proti globalnemu segrevanju? Ker električno energijo s pomočjo vetra pridobivamo brez zgorevanja fosilnih goriv, velja za čist vir energije brez emisij CO2 v okolje. Povečevanje količine energije, pridobljene iz obnovljivih virov, pa je ključnega pomena za omejevanje globalnega segrevanja in zagotavljanje preskrbe z energenti v prihodnje. Polje vetrnih elektrarn Sveti Nikola proizvede okoli 300 000 megavatnih ur čiste elektrike na leto in povečuje delež obnovljivih virov energije v bolgarskem električnem omrežju.

Količino emisij, ki jih prihrani polje vetrnih elektrarn, izračunajo tako, da ugotovijo, koliko CO2 bi se sprostilo ob proizvodnji enake količine energije z uporabo standardnih produkcijskih metod v regiji. Polje vetrnih elektrarn Sveti Nikola nevtralizira kar 300 000 ton CO2 letno.

Projekt ustreza strogim merilom organizacije Verified Carbon Standard, validiralo ga je podjetje Carbon Check Private Ltd. in verificirala družba RINA Services S.p.A.

Seveda. Ko boste svoje točke namenili za ogljično izravnavo, boste na bencinskem servisu prejeli potrdilo, na katerem bo poleg iskrene zahvale podjetja OMV jasno navedeno, za kaj so te točke namenjene.

OMV vam zagotavlja, da se bodo vse zbrane točke porabile za odkup nevtralizacijskih certifikatov pri izbranem projektu, in sicer v sodelovanju z enim najbolj verodostojnih podjetij na tem področju, družbo Climate Partner. Prav tako boste ob koncu akcije prejeli zahvalo na svoj elektronski naslov.

Certifikat, ki ga je OMV prejel od podjetja Climate Partner ob koncu akcije jeseni 2019, si lahko ogledate TUKAJ .

Ogljični odtis je merilo vplivanja na podnebne spremembe, z njim pa ponazarjamo količino izpustov CO2 in drugih toplogrednih plinov. Izračunati ga je mogoče za izdelke, posameznike, dejavnosti in dogodke. Merimo ga v tonah ekvivalenta CO2 (t CO2 e).

Projekt polja vetrnih elektrarn Sveti Nikola, v katerega boste s svojimi točkami vlagali tudi vi, letno poskrbi za izravnavo ogljičnega odtisa v velikosti 300 000 ton CO2.

Koliko je to, si boste najlažje predstavljali, če boste vedeli, da 300 000 ton CO2 ustreza ogljičnemu odtisu:

  • skoraj 932 milijonov kilometrov, prevoženih z avtomobilom*,
  • 300 000 poletov iz Londona v New York v ekonomskem razredu, 
  • proizvodnje več kot 24 milijonov kilogramov govedine, 
  • izdelave 18 milijonov superg,
  • 322,5 milijona pranj v pralnem stroju pri temperaturi 60 stopinj Celzija.

*Poleg izpustov CO2, ki jih avtomobil izpusti v ozračje, podatek o prevoženih kilometrih upošteva tudi vse CO2 izpuste, ki nastanejo pri vzdrževanju avtomobila in cest ter obrabi gum, zavor in cest. 

Letni ogljični odtis povprečnega državljana držav EU27 znaša 8,4 tone CO2, Slovenija pa pri tem spada v povprečje po ogljičnem odtisu posameznega državljana. (vir: Climate Partner)

Ogljična izravnava je poleg ukrepov za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, ki jih za zmanjšanje globalnega segrevanja sprejemamo posamezniki in podjetja, zelo pomembna in lahko bistveno prispeva k celostni zaščiti ozračja.

Za razumevanje delovanja ogljične izravnave je pomembno vedeti, da se toplogredni plini, kot je CO2, v atmosferi porazdeljujejo enakomerno. Ker imajo dolgo življenjsko dobo, je namreč njihova koncentracija v ozračju po vsem svetu približno enaka.

Kje na svetu prihaja do izpustov in kje jih »prihranimo«, je tako z vidika globalne koncentracije toplogrednih plinov in vpliva tople grede povsem nepomembno. Izpuste toplogrednih plinov, ki se jim v Sloveniji ne moremo izogniti, torej lahko izravnamo z vlaganjem v skrbno preverjene projekte, med katere sodijo razvoj in uporaba obnovljivih virov energije, ohranjanje gozdov, pogozdovanje ipd. Natančno količino izpustov, ki jih izravnajo tovrstni projekti, preverjajo in potrjujejo neodvisne organizacije.

Vsak projekt ogljične izravnave mora izpolnjevati mednarodno priznane kriterije. Ustrezanje tem kriterijem in pozitivne učinke na zaščito podnebja zajemajo različni standardi, glede na katere se projekti revidirajo in verificirajo. Ena ključnih zahtev je seveda, da je prispevek projekta k zmanjšanju ogljika v atmosferi jasno merljiv.

Poleg tega najboljši tovrstni projekti v matičnih državah vzpodbujajo trajnostni razvoj, na primer z izboljšanjem dostopa do pitne vode oziroma kvalitete lokalne infrastrukture, z ustvarjanjem novih delovnih mest ali ohranjanjem biodiverzitete. Za merjenje teh pozitivnih učinkov obstajajo globalno sprejeta merila, združena v 17 ciljih trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov. Obsegajo tako izobraževanje kot boj proti revščini in lakoti ter uporabo čiste in dostopne energije.

Pri nakupu novega avtomobila bodite pozorni na podatke o vrednostih izpustov. Vozite varčno, predvsem pa se čim manj vozite sami – seveda pod pogojem, da ste zdravi tako vi kot vaši morebitni sopotniki. Če se v avtomobilu peljejo štiri osebe, je to namreč celo eden izmed najbolj ekoloških načinov prevoza. Sicer pa za krajše razdalje izbirajte alternativne načine prevoza (javni prevoz, kolo ipd.) ali se do cilja odpravite peš.

Imamo, in to odlične izkušnje. V letu 2019, ko je akcija nevtralizacije izpustov s točkami zvestobe Kluba SMILE & DRIVE potekala prvič, smo skupaj z vami namreč zbrali skoraj pol milijona točk. Z njimi smo podprli projekt zmanjševanja emisij z uporabo obnovljivega vira energije (biomase) v bolgarskem podjetju Svilocell.

To je zadostovalo za izravnavo kar 1 569 400 kilogramov izpustov CO2, kar je enako letnemu ogljičnemu odtisu 187 Evropejcev.

Toliko CO2 bi sprostili v ozračje:

  • če bi z osebnim avtomobilom prevozili 4,87 milijona kilometrov,
  • če bi skoraj 1,7-milijonkrat oprali perilo v pralnem stroju pri 60 stopinjah Celzija,
  • ob proizvodnji 128 000 kilogramov govejega mesa,
  • ob proizvodnji skoraj 94 000 parov teniških copat.

Z drugimi besedami: potrebnih bi bilo kar 125 tisoč bukev, da bi v enem letu absorbirale tolikšno količino CO2.
Vabimo vas k ogledu Certifikata (PDF, 157,0 KB), ki potrjuje izravnavo izpustov CO2 za OMV Slovenija v okviru akcije leta 2019. Več o samem projektu pa si lahko preberete na strani podjetja Climate Partner (v angleščini).

Iskalnik bencinskih servisov

Iskalnik motornih olj