Domov Kontakt
Spletne strani OMV
Spletne strani OMV
Spletne strani OMV
OMV www.omv.com/en Avstrija www.omv.at/de-at Bolgarija www.omv.bg/bg-bg Češka www.omv.cz/cs-cz Nemčija www.omv.de/de-de Madžarska www.omv.hu/hu-hu Norveška www.omv.no/no-no Nova Zelandija www.omv.nz/en-nz Romunija www.omv.ro/ro-ro Srbija www.omv.co.rs/sr-rs Rusija www.omv.ru/ru-ru Slovaška www.omv.sk/sk-sk Tunizija www.omv.tn/ar-tn Turčiji www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
Spletne strani OMV Gas
OMV Gas www.omv-gas.com Avstrija www.omv-gas.at Nemčija www.omv-gas.de Madžarska www.omv-gas.hu Nizozemska www.omv-gas.nl
Zapri

OMV MaxxMotion Diesel

Gorivo OMV MaxxMotion Diesel vsebuje odslej kar 10 % več aditivov Ti izboljšujejo zmogljivosti dizelskega motorja, kar pomeni optimalnejšo učinkovitost zgorevanja in zagotavlja maksimalno moč ter boljše pospeške. Molekule za zaščito in čiščenje motor čistijo in ga čistega tudi ohranjajo. Učinek je viden že od prvega točenja, rezultat redne uporabe pa je daljša življenjska doba motorja vašega vozila, ki vas ne bo pustilo na cedilu niti v najzahtevnejših zimskih razmerah.

Ključne prednosti goriva OMV MaxxMotion Diesel1:

Gorivo OMV MaxxMotion Diesel vsebuje izboljšan vrhunski paket zaščitnih aditivov v primerjavi z dosedanjim gorivom OMV MaxxMotion Diesel, kar zagotavlja optimalno zaščito motorja.

OMV MaxxMotion Diesel vsebuje več kot 100 % več čistilnih molekul  v primerjavi z dizelskim gorivom OMV Sprint Diesel. Tako čisti motor in ga čistega tudi ohranja, saj odstranjuje obloge na dizelskih injektorjih ter preprečuje nastajanje novih. S tem motorju povrne maksimalno moč in optimalno raven emisij. Ob redni uporabi goriva OMV MaxxMotion Diesel bo vaš motor vso svojo življenjsko dobo skoraj brez oblog.

Uporaba goriva OMV MaxxMotion Diesel zagotavlja zaščito pred korozijo v celotnem sistemu goriva vse do 100 %, saj vrhunski paket aditivov preprečuje nastanek korozije zaradi goriva na delih motorja, v sistemu za vbrizg goriva in v rezervoarju za gorivo.

Poleg tega gorivo OMV MaxxMotion Diesel skrbi za zaščito motornega olja. V primerjavi z običajnim dizelskim gorivom, ki ponavadi vsebuje biodizel v obliki metilnega estra maščobnih kislin (FAME), je pri gorivu OMV MaxxMotion Diesel manj redčenja motornega olja. OMV MaxxMotion Diesel ima namreč nižjo temperaturo izparevanja od FAME. Motorno olje je tako zaščiteno pred redčenjem, to pa omogoča tudi manjšo obrabo delov motorja.

Vse to podaljšuje življenjsko dobo motorja.

Gorivo MaxxMotion Diesel čisti motor, saj odstranjuje obloge na dizelskih injektorjih in preprečuje nabiranje novih nečistoč. Tako povrne motorju njegove maksimalne zmogljivosti, ki ostanejo ob redni uporabi goriva MaxxMotion Diesel na takšni ravni skozi vso življenjsko dobo motorja.

Zaradi visokega cetanskega števila (minimalno zagotovljenih 55) in čistejšega motorja je zgorevanje učinkovitejše, kar vpliva na večji izkoristek energije in manj emisij. Zaradi učinkovitejšega zgorevanja in čistejšega motorja je pospeševanje zmogljivejše.

Cetansko število ima namreč neposreden vpliv na čas vžiga. Višje cetansko število zagotavlja hitrejši vžig in posledično popolnejši proces zgorevanja ter nižji tlak v valjih. Motor deluje bolj mirno, tišje, z manj tresljajev, še posebej pri hladnem vžigu.

OMV MaxxMotion Diesel zagotavlja maksimalno čistočo dizelskih vbrizgalnih injektorjev. Skupaj z visokim cetanskim številom (minimalno zagotovljenih 55) to omogoča učinkovitejše zgorevanje z manj emisijami.

Visoko cetansko število goriva OMV MaxxMotion Diesel omogoča hitrejši vžig, kar vodi k učinkovitejšemu, čistejšemu zgorevanju z manj emisijami in z manjšo porabo.

Ker povrne in ob redni uporabi vzdržuje maksimalno čistočo motorja, je poraba goriva skozi vso življenjsko dobo motorja na optimalni ravni.

OMV MaxxMotion Diesel pa vsebuje tudi za dodatek, ki preprečuje penjenje goriva med točenjem, zato lahko rezervoar z gorivom OMV MaxxMotion Diesel napolnite bolje in v krajšem času. Tako je proces točenja goriva OMV MaxxMotion Diesel optimalnejši.

V dizelskem gorivu se pri nizkih temperaturah začnejo izločati parafinski kristali, ki lahko zamašijo filter za gorivo, zaradi česar je delovanje motorja moteno ali celo popolnoma onemogočeno.

Zakonsko določeni minimalni CFFP dizelskega goriva  v zimskem obdobju je  -20 stopinj Celzija. Pri tej temperaturi se filter za gorivo zamaši, medtem ko se parafinski kristali pri tipičnih standardnih gorivih izločajo že pri temperaturah med -5 in - 10 stopinj Celzija.

CFPP goriva OMV MaxxMotion Diesel CFFP znaša izjemnih - 40 stopinj Celzija (- 40°C je vrednost CFPP, izmerjena v skladu s standardom EN 590). To omogoča varno in zanesljivo vožnjo tudi v najhujših zimskih razmerah.

Zaradi visokega cetanskega števila (minimalno zagotovljenih 55), parametra, ki označuje kakovost procesa zgorevanja v dizelskem motorju, je zagon motorja tudi pri nizkih temperaturah ozračja hitrejši in z manjšimi obremenitvami akumulatorja. Manj je hrupa ob zgorevanju, še posebej ob zagonu.

1Prednosti so odvisne od vozila, načina vožnje in tehničnega stanja motorja in se nanašajo na primerjavo z gorivom, ki je skladno z najnižjimi lokalnimi zahtevami v skladu s standardom EN 590. Preizkusne rezultate goriva OMV MaxxMotion Diesel je potrdilo podjetje TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE.

 

1 BS KOPER BONIFIKA Istrska cesta 14, 6000 Koper       
2 BS KOPER SEMEDELA Istrska cesta 53, 6000 Koper       
3 BS BERTOKI Cesta med vinogradi 52, 6000 Koper       
4 BS FERNETICI JUG Partizanska c. 98, 6210 Sežana
5 BS FERNETICI SEVER Partizanska c. 130, 6210 Sežana
6 BS RADOVLJICA SEVER Ljubljanska cesta 71, 4240 Radovljica
7 BS RADOVLJICA JUG Ljubljanska cesta 70, 4240 Radovljica
8 BS LUKOVICA Koseskega cesta 4, 1225 Lukovica
9 BS GROSUPLJE CIKAVA Ljubljanska cesta 129, 1290 Grosuplje
10 BS LOPATA JUG Lopata 80, 3000 Celje
11 BS DOBRENJE ZAHOD Sp. Dobrenje 41d, 2211 Pesnica pri Mariboru
12 BS DOBRENJE VZHOD Sp. Dobrenje 41a, 2211 Pesnica pri Mariboru
13 BS DRAVSKO POLJE JUG Gerecja vas 1h, 2288 Hajdina
14 BS DRAVSKO POLJE SEVER Gerecja vas 1g, 2288 Hajdina
15 BS GRABONOŠ Grabonoš 4c, 9244 Sveti Jurij ob Šcavnici
16 BS RAVBARKOMANDA ZAHOD Javorniška pot 7a, 6230 Postojna
17 BS RAVBARKOMANDA VZHOD Javorniška pot 9a, 6230 Postojna
18 BS OBREŽJE JUG Jesenice 36a, 8261 Jesenice na Dolenjskem
19 BS ŠEMPAS Šempas 160b, 5261 Šempas

Odgovori na vaša vprašanja

Standardi avtomobilske industrije in zahteve potrošnikov so se v zadnjih letih precej zvišali. Zato smo pri OMV še izpopolnill sestavo goriv OMV MaxxMotion Performance Fuels. Da smo se lahko tako dobro odzvali na razvoj avtomobilske tehnologije, so naši strokovnjaki intenzivno sodelovali z vodilnimi proizvajalci avtomobilov, raziskovalnimi inštituti in univerzami.

Sodobni motorji so namreč še posebej zahtevni in goriva OMV MaxxMotion smo razvili ravno zato, da lahko povsem zadostijo potrebam sodobnih avtomobilskih motorjev. Zagotavljajo jim večjo učinkovitost zgorevanja, optimalno funkcionalnost in izboljšane zmogljivosti.

Nedavno smo vsebnost aditivov povečali za 10 % in tako za isto ceno naša goriva kupcem zdaj zagotavljajo še boljšo kvaliteto. Razmerje med ceno in zmogljivostmi smo torej še izboljšali.

OMV MaxxMotion goriva smo razvili, da bi z njimi zmanjšali nastajanje oblog, čistili motor in ga ob redni uporabi čistega tudi ohranjali. Zahteve, na katere mora odgovoriti gorivo, so visoke. Idealno mora njegova formula zagotoviti čistočo motorja. Obloge namreč zmanjšujejo pozitivne lastnosti in učinkovitost motorja.

OMV MaxxMotion Diesel odstranjuje obloge z dizelskih injektorjev in preprečuje nastajanje novih oblog.

Vsebuje občutno večjo količino aditivov, ki ohranjajo čistočo motorja, zmanjšujejo obrabo in dolgoročno podaljšujejo življenjsko dobo motorja.  Zato se zmanjša količina emisij in podaljšuje življenjska doba vozila. Ne glede na to, ali je poletje ali zima, premium gorivo OMV MaxxMotion Diesel zagotavlja maksimalne zmogljivosti, pri tem pa motor hkrati ščiti.

Zagotavlja popolno zaščito pred korozijo v celotnem sistemu goriva. Zaradi več molekul za čiščenje in zaščito motorja odstranjuje obloge na dizelskih injektorjih, ohranja motor čist in tako prispeva k podaljšanju življenjske dobe vašega vozila.

V naši rafineriji Schwechat pri Dunaju, ki je ena največjih in najsodobnejših rafinerij v Evropi.

Gorivu OMV MaxxMotion Diesel zdaj dodajamo 10 % več molekul za zaščito in čiščenje.  Aditivi imajo pozitiven vpliv na učinkovitost vozila in količino emisij.

Da. Narejeno je za uporabo v vseh vrstah dizelskih motorjev. To velja tako za rabljene kot nove avtomobile.

Cetansko število je pomemben pokazatelj kakovosti procesa zgorevanja v motorju. Kakovost zgorevanja pa ima velik vpliv na emisije, hrup in izkoristek energije. Goriva z nižjim cetanskim številom imajo večji zamik pri vžigu. V splošnem višje cetansko število pomeni boljši in čistejši proces zgorevanja, kar se pozna pri boljših zmogljivostih, mirnejšem delovanju in manjši porabi goriva.

Motorji torej z gorivi, ki imajo višje cetansko število, delujejo bolj učinkovito. Najnižje cetansko število po standardu EN 590 je 51. Gorivo MaxxMotion Diesel ima minimalno zagotovljeno cetansko število 55, kar je občutno višja vrednost od standardne.

To je meja zimske uporabnosti goriva, ki jo določa filtrirnost goriva. Kratica CFFP pomeni Cold Filter Plugging Point in torej dejansko pomeni temperaturo (izraženo v stopinjah Celzija), pri kateri se v standardiziranih laboratorijskih testih zaradi parafinskih kristalov zamaši filter goriva.

Minalni zahtevani CFFP običajnega dizelskega goriva znaša v zimskem obdobju - 20 stopinj Celzija. Pri tej temperaturi se filter za gorivo pri laboratorijskih testih zamaši, medtem ko se parafinski kristali pri tipičnih standardnih gorivih začnejo izločati že pri temperaturah med -5 in - 10 stopinj Celzija.

CFFP goriva OMV MaxxMotion Diesel znaša izjemnih - 40 stopinj Celzija (- 40°C je vrednost CFPP, izmerjena v skladu s standardom EN 590).

Iskalnik bencinskih servisov

Iskalnik motornih olj