Spletne strani OMV
Zapri
MaxxMotion Diesel

OMV MaxxMotion Diesel

OMV MaxxMotion Diesel lahko ponovno točite na kar 58 bencinskih servisih OMV po vsej Sloveniji. 

Seznam (razvrstitev po poštnih številkah) najdete v spodnji tabeli. Bencinske servise pa lahko poiščete tudi v Iskalniku bencinskih servisov.

img_mmdk_zemljevid_2020

BENCINSKI SERVIS NASLOV POŠTA

BS LJUBLJANA ZALOŠKA JUG 

Zaloška 158    

1000 Ljubljana

BS LJUBLJANA ZALOŠKA SEVER 

Zaloška 157    

1000 Ljubljana

BS LJUBLJANA LITIJSKA 

Litijska c. 40    

1000 Ljubljana

BS KOMENDA 

Potok pri Komendi 8

1218 Komenda

BS LUKOVICA

Koseskega cesta 4

1225 Lukovica

BS KAMNIK 

Perovo 32    

1240 Kamnik

BS LITIJA   

Zasavska c. 1

1270 Litija

BS GROSUPLJE CIKAVA

Ljubljanska cesta 129

1290 Grosuplje

BS BREZOVICA 

Tržaška c. 565     

1351 Brezovica

BS MARIBOR BOHOVA 

Tržaška c. 83

2000 Maribor

BS MARIBOR STUDENCI

Ul. Heroja Šercerja 60

2000 Maribor

BS MARIBOR PTUJSKA VZHOD 

Ptujska c. 225

2000 Maribor

BS MARIBOR PTUJSKA ZAHOD 

Ptujska c. 104

2000 Maribor

BS DOBRENJE ZAHOD

Sp. Dobrenje 41d

2211 Pesnica pri Mariboru

BS DOBRENJE VZHOD

Sp. Dobrenje 41a

2211 Pesnica pri Mariboru

BS PTUJ      

Ormoška cesta 

2250 Ptuj

BS ORMOŽ     

Hardek 44d

2270 Ormož

BS DRAVSKO POLJE JUG

Gerečja vas 1h

2288 Hajdina

BS DRAVSKO POLJE SEVER

Gerečja vas 1g

2288 Hajdina

BS SLOVENSKA BISTRICA        

Žolgarjeva ul. 16  

2310  Sl. Bistrica

BS ZGORNJA POLSKAVA 

Bukovec 1 b

2314 Zgornja Polskava

BS LOPATA JUG

Lopata 80

3000 Celje

BS SLOVENSKE KONJICE 

Liptovska 36 a

3210 Slovenske Konjice

BS ŠENTJUR 

Ljubljanska c. 20 a

3230 Šentjur

BS VELENJE SELO  

Selo 10 a

3320 VELENJE

BS ŠKOFJA LOKA 

Kidričeva 23 a

4220 Škofja Loka

BS RADOVLJICA SEVER

Ljubljanska cesta 71

4240 Radovljica

BS RADOVLJICA JUG

Ljubljanska cesta 70

4240 Radovljica

BS ROŽNA DOLINA 

Angela Besednjaka 8

5000 Nova Gorica

BS VIPOLŽE 

Vipolže 6 b

5212  Dobrovo v Brdih

BS ŠEMPAS

Šempas 160b

5261 Šempas

BS SPODNJA IDRIJA 

Vojkova ulica 24

5280 Spodnja Idrija

BS VRTOJBA 

Žnidarčičeva 15

5290 Vrtojba

BS KOPER BONIFIKA

Istrska cesta 14

6000 Koper       

BS KOPER SEMEDELA

Istrska cesta 53

6000 Koper       

BS BERTOKI

Cesta med vinogradi 52

6000 Koper       

BS FERNETIČI 

Partizanska c. 101

6261 Sežana

BS FERNETICI JUG

Partizanska c. 98

6210 Sežana

BS FERNETICI SEVER

Partizanska c. 130

6210 Sežana

BS RAVBARKOMANDA ZAHOD

Javorniška pot 7a

6230 Postojna

BS RAVBARKOMANDA VZHOD

Javorniška pot 9a

6230 Postojna

BS PODGRAD 

Podgrad 12a

6244 Podgrad

BS ILIRSKA BISTRICA 

Bazoviška 45

6250 Ilirska Bistrica

BS LAZARET 

Jadranska c. 1

6280 Ankaran

BS IZOLA JUG  

Prešernova 7c

6310 Izola

BS IZOLA SEVER

Prešernova 2a

6310 Izola

BS PORTOROŽ 

Fizine 17

6320 Portorož

BS OBREŽJE JUG

Jesenice 36a

8261 Jesenice na Dolenjskem

BS NOVO MESTO  

Levičnikova c. 4

8000 Novo mesto

BS NOVO MESTO BRŠLJIN 

Ljubljanska c. 11

8000 Novo mesto

BS TREBNJE

Obrtniška 28

8210 Trebnje

BS BREŽICE 

C. Svobode 35

8250 Brežice

BS KRŠKO  

C. Krških žrtev 131 a

8270 Krško

BS SMEDNIK   

Smednik 12 a

8274 Raka

BS SENOVO 

Titova u. 101 c

8281 Senovo

BS ČRNOMELJ  

Belokranjska c. 18 a

8340 Črnomelj

BS MURSKA SOBOTA      

Lendavska 60d

9000 Murska Sobota

BS GRABONOŠ

Grabonoš 4c

9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Gorivo OMV MaxxMotion Diesel od pomladi 2020 vsebuje kar 10 % več aditivov. Ti izboljšujejo zmogljivosti dizelskega motorja, kar pomeni optimalnejšo učinkovitost zgorevanja in zagotavlja maksimalno moč ter boljše pospeške. Molekule za zaščito in čiščenje motor čistijo in ga čistega tudi ohranjajo. Učinek je viden že od prvega točenja, rezultat redne uporabe pa je daljša življenjska doba motorja vašega vozila, ki vas ne bo pustilo na cedilu niti v najzahtevnejših zimskih razmerah.

Ključne prednosti goriva OMV MaxxMotion Diesel1:

Gorivo OMV MaxxMotion Diesel od pomladi 2020 vsebuje izboljšan vrhunski paket zaščitnih aditivov v primerjavi s preteklim gorivom OMV MaxxMotion Diesel, kar zagotavlja optimalno zaščito motorja.

OMV MaxxMotion Diesel vsebuje več kot 100 % več čistilnih molekul  v primerjavi z dizelskim gorivom OMV Sprint Diesel. Tako čisti motor in ga čistega tudi ohranja, saj odstranjuje obloge na dizelskih injektorjih ter preprečuje nastajanje novih. S tem motorju povrne maksimalno moč in optimalno raven emisij. Ob redni uporabi goriva OMV MaxxMotion Diesel bo vaš motor vso svojo življenjsko dobo skoraj brez oblog.

Uporaba goriva OMV MaxxMotion Diesel zagotavlja zaščito pred korozijo v celotnem sistemu goriva vse do 100 %, saj vrhunski paket aditivov preprečuje nastanek korozije zaradi goriva na delih motorja, v sistemu za vbrizg goriva in v rezervoarju za gorivo.

Vse to podaljšuje življenjsko dobo motorja.

Gorivo MaxxMotion Diesel čisti motor, saj odstranjuje obloge na dizelskih injektorjih in preprečuje nabiranje novih nečistoč. Tako povrne motorju njegove maksimalne zmogljivosti, ki ostanejo ob redni uporabi goriva MaxxMotion Diesel na takšni ravni skozi vso življenjsko dobo motorja.

Zaradi visokega cetanskega števila in čistejšega motorja je zgorevanje učinkovitejše, kar vpliva na večji izkoristek energije in manj emisij. Zaradi učinkovitejšega zgorevanja in čistejšega motorja je pospeševanje zmogljivejše.

Cetansko število ima namreč neposreden vpliv na čas vžiga. Višje cetansko število zagotavlja hitrejši vžig in posledično popolnejši proces zgorevanja ter nižji tlak v valjih. Motor deluje bolj mirno, tišje, z manj tresljajev, še posebej pri hladnem vžigu.

OMV MaxxMotion Diesel zagotavlja maksimalno čistočo dizelskih vbrizgalnih injektorjev. Skupaj z visokim cetanskim številom to omogoča učinkovitejše zgorevanje z manj emisijami.

Visoko cetansko število goriva OMV MaxxMotion Diesel omogoča hitrejši vžig, kar vodi k učinkovitejšemu, čistejšemu zgorevanju z manj emisijami in z manjšo porabo.

Ker povrne in ob redni uporabi vzdržuje maksimalno čistočo motorja, je poraba goriva skozi vso življenjsko dobo motorja na optimalni ravni.

OMV MaxxMotion Diesel pa vsebuje tudi dodatek, ki preprečuje penjenje goriva med točenjem, zato lahko rezervoar z gorivom OMV MaxxMotion Diesel napolnite bolje in v krajšem času. Tako je proces točenja goriva OMV MaxxMotion Diesel optimalnejši.

1*Prednosti so odvisne od vozila, načina vožnje in tehničnega stanja motorja in se nanašajo na primerjavo z gorivom, ki je skladno z najnižjimi lokalnimi zahtevami v skladu s standardom EN 590. Preizkusne rezultate goriva OMV MaxxMotion Diesel je potrdilo podjetje TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE.

Odgovori na vaša vprašanja

Standardi avtomobilske industrije in zahteve potrošnikov so se v zadnjih letih precej zvišali. Zato smo pri OMV še izpopolnill sestavo goriv OMV MaxxMotion Performance Fuels. Da smo se lahko tako dobro odzvali na razvoj avtomobilske tehnologije, so naši strokovnjaki intenzivno sodelovali z vodilnimi proizvajalci avtomobilov, raziskovalnimi inštituti in univerzami.

Sodobni motorji so namreč še posebej zahtevni in goriva OMV MaxxMotion smo razvili ravno zato, da lahko povsem zadostijo potrebam sodobnih avtomobilskih motorjev. Zagotavljajo jim večjo učinkovitost zgorevanja, optimalno funkcionalnost in izboljšane zmogljivosti.

Pomladi 2020 smo vsebnost aditivov povečali za 10 % in tako za isto ceno naša goriva kupcem zdaj zagotavljajo še boljšo kvaliteto. Razmerje med ceno in zmogljivostmi smo torej še izboljšali.

OMV MaxxMotion goriva smo razvili, da bi z njimi zmanjšali nastajanje oblog, čistili motor in ga ob redni uporabi čistega tudi ohranjali. Zahteve, na katere mora odgovoriti gorivo, so visoke. Idealno mora njegova formula zagotoviti čistočo motorja. Obloge namreč zmanjšujejo pozitivne lastnosti in učinkovitost motorja.

OMV MaxxMotion Diesel odstranjuje obloge z dizelskih injektorjev in preprečuje nastajanje novih oblog.

Vsebuje občutno večjo količino aditivov, ki ohranjajo čistočo motorja, zmanjšujejo obrabo in dolgoročno podaljšujejo življenjsko dobo motorja.  Zato se zmanjša količina emisij in podaljšuje življenjska doba vozila. Ne glede na to, ali je poletje ali zima, premium gorivo OMV MaxxMotion Diesel zagotavlja maksimalne zmogljivosti, pri tem pa motor hkrati ščiti.

Zagotavlja popolno zaščito pred korozijo v celotnem sistemu goriva. Zaradi več molekul za čiščenje in zaščito motorja odstranjuje obloge na dizelskih injektorjih, ohranja motor čist in tako prispeva k podaljšanju življenjske dobe vašega vozila.

V naši rafineriji Schwechat pri Dunaju, ki je ena največjih in najsodobnejših rafinerij v Evropi.

Gorivu OMV MaxxMotion Diesel zdaj dodajamo 10 % več molekul za zaščito in čiščenje.  Aditivi imajo pozitiven vpliv na učinkovitost vozila in količino emisij.

Da. Narejeno je za uporabo v vseh vrstah dizelskih motorjev. To velja tako za rabljene kot nove avtomobile.

Cetansko število je pomemben pokazatelj kakovosti procesa zgorevanja v motorju. Kakovost zgorevanja pa ima velik vpliv na emisije, hrup in izkoristek energije. Goriva z nižjim cetanskim številom imajo večji zamik pri vžigu. V splošnem višje cetansko število pomeni boljši in čistejši proces zgorevanja, kar se pozna pri boljših zmogljivostih, mirnejšem delovanju in manjši porabi goriva.

Motorji torej z gorivi, ki imajo višje cetansko število, delujejo bolj učinkovito. Najnižje cetansko število po standardu EN 590 je 51. Gorivo MaxxMotion Diesel ima višje cetansko število od standardne vrednosti.

To je meja zimske uporabnosti goriva, ki jo določa filtrirnost goriva. Kratica CFPP pomeni Cold Filter Plugging Point in torej dejansko pomeni temperaturo (izraženo v stopinjah Celzija), pri kateri se v standardiziranih laboratorijskih testih zaradi parafinskih kristalov zamaši filter goriva.

Minalni zahtevani CFPP običajnega dizelskega goriva znaša v zimskem obdobju - 20 stopinj Celzija. Pri tej temperaturi se filter za gorivo pri laboratorijskih testih zamaši, medtem ko se parafinski kristali pri tipičnih standardnih gorivih začnejo izločati že pri temperaturah med -5 in - 10 stopinj Celzija.

Vrednost CFPP goriva OMV MaxxMotion Diesel, izmerjena v skladu s standardom EN 590, je bistveno nižja od zakonsko zahtevane za dizel.

Kadar goriva ne točite v rezervoar vozila temveč v posodo, IBC, cisterno, sod ali drugo transportno sredstvo, morate izpolnjevati zahteve Zakona o prevozu nevarnega blaga. Po zakonu ste kazensko odgovorni za pravilno izvedbo prevzema in prevoza goriva. V primeru točenja goriva v posodo morate predhodno obvestiti prodajno osebje bencinskega servisa.
 

  • Transport pogonskih goriv in kurilnega olja je reguliran

Pogonska goriva in kurilno olje so nevarno blago, ki predstavlja nevarnost za ljudi in okolje ter predmete. Z regulacijo njihovega transporta se zagotovi večjo varnost in pravilno ukrepanje v primeru nesreče.
 

  • Izbrati moramo primerno posodo za točenje goriva

Gorivo je dovoljeno natočiti le v ustrezno, z veljavnim preizkusom odobreno in nepoškodovano prenosno posodo. To prepoznamo po oznaki, kot kaže primer:

img_maxxmotion_qa_prepoznamo_si

OZNAKA USTREZNOSTI POSODE (X ali Y ali Z). Posode z oznako Z niso primerne za bencin.
 

  • Pravilno točenje v posodo

Gorivo pravilno točite v posodo tako, da je točilna pipa ves čas točenja v posodi. Posodo lahko napolnite do največ 95 % prostornine.

Brez dodatnih zahtev je dovoljeno natočiti količino goriva, ki zadošča osebni rabi za gospodinjstvo, to je do 60 litrov na eno prenosno posodo oziroma največ 240 litrov na eno vozilo. Nevarno blago v vsebnikih BIC, veliki embalaži ali cisternah se ne šteje za prevoz za eno osebo.
 

  • Pogoji za točenje večje količine goriva

V kolikor količina natočenega goriva presega 60 litrov na prenosno posodo oziroma 240 litrov na vozilo, ali če imate registrirano podjetje, ki kot pomožno dejavnost izvaja dostavo goriva za delovne stroje ali naprave na delovišča v količini največ 450 litrov za dizelsko gorivo, si morate obvezno zagotoviti:

  • prisotnost gasilskega aparata z minimalno količino gasilne snovi 2 kg v vozilu;
  • primerno posodo za točenje goriva, ki mora biti označena z ustrezno nalepko nevarnosti (rdeča plamenica 3) in UN številko, kot kaže primer:

img_maxxmotion_qa_sign_si

  • prevozno listino, ki jo dobite pri prodajalcu na bencinskem servisu in mora biti postavljena na vidno mesto;
  • potrdilo, da ste usposobljeni za ravnanje z nevarnim blagom v skladu z zahtevami točke 1.3. ADR;
  • pravilno pritrditev posod v vozilu tako, da je onemogočeno premikanje med prevozom.
  • V primeru natočene presežne količine goriva …

V kolikor je natočena količina presežena (za bencin ali dizelsko gorivo 333 litrov ter za kurilno olje 1.000 litrov), veljajo polne zahteve Zakona o prevozu nevarnega blaga glede vozila, opreme, voznika in tudi dokumentacije.

Iskalnik motornih olj