Spletne strani OMV
Zapri
MaxxMotion Diesel

OMV MaxxMotion Diesel

Prodaja goriva višje kakovosti MaxxMotion Diesel je trenutno ustavljena.

OMV MaxxMotion Diesel lahko točite na kar 58 bencinskih servisih OMV.

Seznam (razvrstitev po poštnih številkah) najdete v spodnji tabeli. Bencinske servise pa lahko poiščete tudi v Iskalniku bencinskih servisov.

img_mmdk_zemljevid_2020

BS LJUBLJANA ZALOŠKA JUG  Zaloška 158     1000 Ljubljana
BS LJUBLJANA ZALOŠKA SEVER  Zaloška 157     1001 Ljubljana
BS LJUBLJANA LITIJSKA  Litijska c. 40     1002 Ljubljana
BS KOMENDA  Potok pri Komendi 8 1218 Komenda
BS LUKOVICA Koseskega cesta 4 1225 Lukovica
BS KAMNIK  Perovo 32     1240 Kamnik
BS LITIJA    Zasavska c. 1 1270 Litija
BS GROSUPLJE CIKAVA Ljubljanska cesta 129 1290 Grosuplje
BS BREZOVICA  Tržaška c. 565      1351 Brezovica
BS MARIBOR BOHOVA  Tržaška c. 83 2000 Maribor
BS MARIBOR STUDENCI Ul. Heroja Šercerja 60 2000 Maribor
BS MARIBOR PTUJSKA VZHOD  Ptujska c. 225 2000 Maribor
BS MARIBOR PTUJSKA ZAHOD  Ptujska c. 104 2000 Maribor
BS DOBRENJE ZAHOD Sp. Dobrenje 41d 2211 Pesnica pri Mariboru
BS DOBRENJE VZHOD Sp. Dobrenje 41a 2211 Pesnica pri Mariboru

BS PTUJ      

Ormoška cesta  2250 Ptuj
BS ORMOŽ      Hardek 44d 2270 Ormož
BS DRAVSKO POLJE JUG Gerecja vas 1h 2288 Hajdina
BS DRAVSKO POLJE SEVER Gerecja vas 1g 2288 Hajdina

BS SLOVENSKA BISTRICA        

Žolgarjeva ul. 16   2310    Sl. Bistrica
BS ZGORNJA POLSKAVA  Bukovec 1 b 2314 Zgornja Polskava
BS LOPATA JUG Lopata 80 3000 Celje
BS SLOVENSKE KONJICE  Liptovska 36 a 3210 Slovenske Konjice
BS ŠENTJUR  Ljubljanska c. 20 a 3230 Šentjur
BS VELENJE SELO   Selo 10 a 3320 VELENJE
BS ŠKOFJA LOKA  Kidričeva 23 a 4220 Škofja Loka
BS RADOVLJICA SEVER Ljubljanska cesta 71 4240 Radovljica
BS RADOVLJICA JUG Ljubljanska cesta 70 4240 Radovljica
BS ROŽNA DOLINA  Angela Besednjaka 8 5000 Nova Gorica
BS VIPOLŽE  Vipolže 6 b 5212  Dobrovo v Brdih
BS ŠEMPAS Šempas 160b 5261 Šempas
BS SPODNJA IDRIJA  Vojkova ulica 24 5280 Spodnja Idrija
BS VRTOJBA  Žnidarčičeva 15 5290 Vrtojba
BS KOPER BONIFIKA Istrska cesta 14 6000 Koper       
BS KOPER SEMEDELA Istrska cesta 53 6000 Koper       
BS BERTOKI Cesta med vinogradi 52 6000 Koper       
BS FERNETIČI  Partizanska c. 101 6261 Sežana
BS FERNETICI JUG Partizanska c. 98 6210 Sežana
BS FERNETICI SEVER Partizanska c. 130 6210 Sežana
BS RAVBARKOMANDA ZAHOD Javorniška pot 7a 6230 Postojna
BS RAVBARKOMANDA VZHOD Javorniška pot 9a 6230 Postojna
BS PODGRAD  Podgrad 12a 6244 Podgrad
BS ILIRSKA BISTRICA  Bazoviška 45 6250 Ilirska Bistrica
BS LAZARET  Jadranska c. 1 6280 Ankaran
BS IZOLA JUG   Prešernova 7c 6310 Izola
BS IZOLA SEVER Prešernova 2a 6310 Izola
BS PORTOROŽ  Fizine 17 6320 Portorož
BS OBREŽJE JUG Jesenice 36a 8261 Jesenice na Dolenjskem
BS NOVO MESTO   Livičnikova c. 4 8000 Novo mesto
BS NOVO MESTO BRŠLJIN  Ljubljanska c. 11 8000 Novo mesto
BS TREBNJE Obrtniška 28 8210 Trebnje
BS BREŽICE  C. Svobode 35 8250 Brežice
BS KRŠKO   C. Krških žrtev 131 a 8270 Krško
BS SMEDNIK    Smednik 12 a 8274 Raka
BS SENOVO  Titova u. 101 c 8281 Senovo
BS ČRNOMELJ   Belokranjska c. 18 a 8340 Črnomelj

BS MURSKA SOBOTA      

Lendavska 60d 9000 Murska Sobota
BS GRABONOŠ Grabonoš 4c 9244 Sveti Jurij ob Šcavnici

Gorivo OMV MaxxMotion Diesel od pomladi 2020 vsebuje kar 10 % več aditivov. Ti izboljšujejo zmogljivosti dizelskega motorja, kar pomeni optimalnejšo učinkovitost zgorevanja in zagotavlja maksimalno moč ter boljše pospeške. Molekule za zaščito in čiščenje motor čistijo in ga čistega tudi ohranjajo. Učinek je viden že od prvega točenja, rezultat redne uporabe pa je daljša življenjska doba motorja vašega vozila, ki vas ne bo pustilo na cedilu niti v najzahtevnejših zimskih razmerah.

Ključne prednosti goriva OMV MaxxMotion Diesel1:

Gorivo OMV MaxxMotion Diesel od pomladi 2020 vsebuje izboljšan vrhunski paket zaščitnih aditivov v primerjavi s preteklim gorivom OMV MaxxMotion Diesel, kar zagotavlja optimalno zaščito motorja.

OMV MaxxMotion Diesel vsebuje več kot 100 % več čistilnih molekul  v primerjavi z dizelskim gorivom OMV Sprint Diesel. Tako čisti motor in ga čistega tudi ohranja, saj odstranjuje obloge na dizelskih injektorjih ter preprečuje nastajanje novih. S tem motorju povrne maksimalno moč in optimalno raven emisij. Ob redni uporabi goriva OMV MaxxMotion Diesel bo vaš motor vso svojo življenjsko dobo skoraj brez oblog.

Uporaba goriva OMV MaxxMotion Diesel zagotavlja zaščito pred korozijo v celotnem sistemu goriva vse do 100 %, saj vrhunski paket aditivov preprečuje nastanek korozije zaradi goriva na delih motorja, v sistemu za vbrizg goriva in v rezervoarju za gorivo.

Vse to podaljšuje življenjsko dobo motorja.

Gorivo MaxxMotion Diesel čisti motor, saj odstranjuje obloge na dizelskih injektorjih in preprečuje nabiranje novih nečistoč. Tako povrne motorju njegove maksimalne zmogljivosti, ki ostanejo ob redni uporabi goriva MaxxMotion Diesel na takšni ravni skozi vso življenjsko dobo motorja.

Zaradi visokega cetanskega števila in čistejšega motorja je zgorevanje učinkovitejše, kar vpliva na večji izkoristek energije in manj emisij. Zaradi učinkovitejšega zgorevanja in čistejšega motorja je pospeševanje zmogljivejše.

Cetansko število ima namreč neposreden vpliv na čas vžiga. Višje cetansko število zagotavlja hitrejši vžig in posledično popolnejši proces zgorevanja ter nižji tlak v valjih. Motor deluje bolj mirno, tišje, z manj tresljajev, še posebej pri hladnem vžigu.

OMV MaxxMotion Diesel zagotavlja maksimalno čistočo dizelskih vbrizgalnih injektorjev. Skupaj z visokim cetanskim številom to omogoča učinkovitejše zgorevanje z manj emisijami.

Visoko cetansko število goriva OMV MaxxMotion Diesel omogoča hitrejši vžig, kar vodi k učinkovitejšemu, čistejšemu zgorevanju z manj emisijami in z manjšo porabo.

Ker povrne in ob redni uporabi vzdržuje maksimalno čistočo motorja, je poraba goriva skozi vso življenjsko dobo motorja na optimalni ravni.

OMV MaxxMotion Diesel pa vsebuje tudi dodatek, ki preprečuje penjenje goriva med točenjem, zato lahko rezervoar z gorivom OMV MaxxMotion Diesel napolnite bolje in v krajšem času. Tako je proces točenja goriva OMV MaxxMotion Diesel optimalnejši.

1*Prednosti so odvisne od vozila, načina vožnje in tehničnega stanja motorja in se nanašajo na primerjavo z gorivom, ki je skladno z najnižjimi lokalnimi zahtevami v skladu s standardom EN 590. Preizkusne rezultate goriva OMV MaxxMotion Diesel je potrdilo podjetje TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE.

Odgovori na vaša vprašanja

Standardi avtomobilske industrije in zahteve potrošnikov so se v zadnjih letih precej zvišali. Zato smo pri OMV še izpopolnill sestavo goriv OMV MaxxMotion Performance Fuels. Da smo se lahko tako dobro odzvali na razvoj avtomobilske tehnologije, so naši strokovnjaki intenzivno sodelovali z vodilnimi proizvajalci avtomobilov, raziskovalnimi inštituti in univerzami.

Sodobni motorji so namreč še posebej zahtevni in goriva OMV MaxxMotion smo razvili ravno zato, da lahko povsem zadostijo potrebam sodobnih avtomobilskih motorjev. Zagotavljajo jim večjo učinkovitost zgorevanja, optimalno funkcionalnost in izboljšane zmogljivosti.

Pomladi 2020 smo vsebnost aditivov povečali za 10 % in tako za isto ceno naša goriva kupcem zdaj zagotavljajo še boljšo kvaliteto. Razmerje med ceno in zmogljivostmi smo torej še izboljšali.

OMV MaxxMotion goriva smo razvili, da bi z njimi zmanjšali nastajanje oblog, čistili motor in ga ob redni uporabi čistega tudi ohranjali. Zahteve, na katere mora odgovoriti gorivo, so visoke. Idealno mora njegova formula zagotoviti čistočo motorja. Obloge namreč zmanjšujejo pozitivne lastnosti in učinkovitost motorja.

OMV MaxxMotion Diesel odstranjuje obloge z dizelskih injektorjev in preprečuje nastajanje novih oblog.

Vsebuje občutno večjo količino aditivov, ki ohranjajo čistočo motorja, zmanjšujejo obrabo in dolgoročno podaljšujejo življenjsko dobo motorja.  Zato se zmanjša količina emisij in podaljšuje življenjska doba vozila. Ne glede na to, ali je poletje ali zima, premium gorivo OMV MaxxMotion Diesel zagotavlja maksimalne zmogljivosti, pri tem pa motor hkrati ščiti.

Zagotavlja popolno zaščito pred korozijo v celotnem sistemu goriva. Zaradi več molekul za čiščenje in zaščito motorja odstranjuje obloge na dizelskih injektorjih, ohranja motor čist in tako prispeva k podaljšanju življenjske dobe vašega vozila.

V naši rafineriji Schwechat pri Dunaju, ki je ena največjih in najsodobnejših rafinerij v Evropi.

Gorivu OMV MaxxMotion Diesel zdaj dodajamo 10 % več molekul za zaščito in čiščenje.  Aditivi imajo pozitiven vpliv na učinkovitost vozila in količino emisij.

Da. Narejeno je za uporabo v vseh vrstah dizelskih motorjev. To velja tako za rabljene kot nove avtomobile.

Cetansko število je pomemben pokazatelj kakovosti procesa zgorevanja v motorju. Kakovost zgorevanja pa ima velik vpliv na emisije, hrup in izkoristek energije. Goriva z nižjim cetanskim številom imajo večji zamik pri vžigu. V splošnem višje cetansko število pomeni boljši in čistejši proces zgorevanja, kar se pozna pri boljših zmogljivostih, mirnejšem delovanju in manjši porabi goriva.

Motorji torej z gorivi, ki imajo višje cetansko število, delujejo bolj učinkovito. Najnižje cetansko število po standardu EN 590 je 51. Gorivo MaxxMotion Diesel ima višje cetansko število od standardne vrednosti.

To je meja zimske uporabnosti goriva, ki jo določa filtrirnost goriva. Kratica CFPP pomeni Cold Filter Plugging Point in torej dejansko pomeni temperaturo (izraženo v stopinjah Celzija), pri kateri se v standardiziranih laboratorijskih testih zaradi parafinskih kristalov zamaši filter goriva.

Minalni zahtevani CFPP običajnega dizelskega goriva znaša v zimskem obdobju - 20 stopinj Celzija. Pri tej temperaturi se filter za gorivo pri laboratorijskih testih zamaši, medtem ko se parafinski kristali pri tipičnih standardnih gorivih začnejo izločati že pri temperaturah med -5 in - 10 stopinj Celzija.

Vrednost CFPP goriva OMV MaxxMotion Diesel, izmerjena v skladu s standardom EN 590, je bistveno nižja od zakonsko zahtevane za dizel.

Iskalnik motornih olj