Spletne strani OMV
Zapri

Impresum, pravno obvestilo in razkritje

Z obiskom spletne strani MOL & INA potrjujete, da ste s pravnim obvestilom seznanjeni in z njim soglašate. Vsi uporabniki spletne strani uporabljajo na lastno odgovornost.

Za namene bralcu prijazne pretočnosti besedila se na naših spletnih straneh uporabljajo glede na spol nevtralni izrazi. Besede, kot sta "zaposlen" ali "partner", niso vezane na spol.

Ponudnik storitev, izdajatelj in nosilec medija: MOL & INA, d. o. o.
Sedež družbe: Ulica 15. maja 19, 6000 Koper
Tel.: +386 5 66 33 300
E-naslov: mol.ina@mol.si

Z obiskom te strani se strinjate, da je za vas pravno zavezujoče naslednje:

Če se karkoli od spodaj navedenega nanaša samo na določene družbe in pravne osebe, se te družbe in pravne osebe izrecno navedejo.

Besedilo v nadaljevanju ne velja, če in v obsegu, v katerem je v nasprotju z zavezujočim pravom.

MOL & INA si po najboljših močeh prizadeva zagotavljati točnost in popolnost informacij, objavljenih na tej spletni strani. Kljub temu se lahko pojavijo nenamerne ali naključne napake, za katere se opravičujemo.

MOL & INA ne daje nobenih zagotovil in jamstev glede informacij, ki so objavljene na tej spletni strani, vključno z zunanjimi hipertekstovnimi povezavami in drugo vsebino, ki se lahko posredno ali neposredno uporablja preko spletne strani MOL & INA. MOL & INA si tudi pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev na spletni strani brez predhodnega obvestila. MOL & INA ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in opuščene podatke na spletni strani MOL & INA. Uporabnik prevzema vso odgovornost za sprejemanje odločitev na podlagi informacij, ki so objavljene na spletni strani MOL & INA. MOL & INA ne prevzema nikakršne odgovornosti za posredno, neposredno ali drugo izgubo, ki iz kakršnegakoli razloga nastane zaradi posredne ali neposredne uporabe informacij, ki so objavljene na spletni strani MOL & INA.

MOL & INA ne zatrjuje in ne jamči za neprekinjeno delovanje brez napak funkcij in storitev, ki jih vsebuje spletna stran MOL & INA, za odpravo napak in za odsotnost virusov in drugih škodljivih elementov na spletni strani MOL & INA oziroma na strežniku, na katerem spletna stran MOL & INA gostuje. MOL & INA v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi slabega delovanja ali nedelovanja spletne strani MOL & INA oziroma katerekoli z njo povezane storitve in tehnične naprave. Nobene informacije, ki so objavljene na spletni strani MOL & INA, ne predstavljajo povabila, ali spodbujanja k nakupu, ali trgovanju z delnicami in drugimi vrednostnimi papirji MOL & INA ter potrdili o lastništvu (ADR), niti na to ne namigujejo. Vse navedene določbe veljajo tudi za programske rešitve, ki se jih lahko prenese ali pa so neposredno ali posredno dostopne na spletni strani MOL & INA Slovenija. V kolikor (hiper)povezave omogočajo dostop do programskih rešitev tretje osebe, veljajo pogoji, kot jih je določil ponudnik programske rešitev, in jih je potrebno upoštevati.

Razen če ni določeno drugače, je MOL & INA izključni lastnik avtorskih pravic za strani in vsebine, ki so objavljene na spletni strani MOL & INA, in materiale, ki se uporabljajo za spletno stran MOL & INA. Za zgoraj navedeno se nobeni tretji strani ne izdajajo licence in druge pravice (kot so lastninske pravice, pravice industrijske lastnine in avtorske pravice). Reprodukcija strani in vsebin na spletni strani MOL & INA je dovoljena samo za osebno uporabo in informiranje uporabnika. Vse druge oblike reprodukcije in uporabe so strogo prepovedane. Nadaljnja uporaba razločevalnih elementov MOL & INA (kot so blagovne znamke in logotipi MOL & INA) je izrecno prepovedana, ne glede na to, ali se razločevalni elementi MOL & INA uporabljajo skupaj s simbolom ® ali ™, kar velja še zlasti za registrirano trgovsko znamko MOL & INA.

Zgornja določila veljajo tudi za posredne ali neposredne prenose oziroma uporabo programske opreme preko spletne strani MOL & INA. Če zunanje hipertekstovne povezave zagotavljajo dostop do programske opreme tretjih oseb, zanjo veljajo splošni pogoji uporabe lastnikov programske opreme in njihove pravice s tem v zvezi.