Spletne strani OMV
Zapri

Impresum, pravno obvestilo in razkritje

Z obiskom spletne strani OMV Slovenija potrjujete, da ste s pravnim obvestilom seznanjeni in z njim soglašate. Vsi uporabniki spletne strani uporabljajo na lastno odgovornost.

Za namene bralcu prijazne pretočnosti besedila se na naših spletnih straneh uporabljajo glede na spol nevtralni izrazi. Besede, kot sta "zaposlen" ali "partner", niso vezane na spol.

Ponudnik storitev, izdajatelj in nosilec medija: OMV Slovenija, d.o.o.
Sedež družbe: Ulica 15. maja 19, 6000 Koper
Tel.: +386 5 66 33 300
E-naslov: info.slovenia@omv.comhttps://www.omv.si

Z obiskom te strani se strinjate, da je za vas pravno zavezujoče naslednje:

Izraz "OMV" vključuje družbo OMV Slovenija Če se karkoli od spodaj navedenega nanaša samo na določene družbe in pravne osebe, se te družbe in pravne osebe izrecno navedejo.

Besedilo v nadaljevanju ne velja, če in v obsegu, v katerem je v nasprotju z zavezujočim pravom.

OMV si po najboljših močeh prizadeva zagotavljati točnost in popolnost informacij, objavljenih na tej spletni strani. Kljub temu se lahko pojavijo nenamerne ali naključne napake, za katere se opravičujemo.

OMV ne daje nobenih zagotovil in jamstev glede informacij, ki so objavljene na tej spletni strani, vključno z zunanjimi hipertekstovnimi povezavami in drugo vsebino, ki se lahko posredno ali neposredno uporablja preko spletne strani OMV. OMV si tudi pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev na spletni strani brez predhodnega obvestila. OMV ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in opuščene podatke na spletni strani OMV. Uporabnik prevzema vso odgovornost za sprejemanje odločitev na podlagi informacij, ki so objavljene na spletni strani OMV. OMV ne prevzema nikakršne odgovornosti za posredno, neposredno ali drugo izgubo, ki iz kakršnegakoli razloga nastane zaradi posredne ali neposredne uporabe informacij, ki so objavljene na spletni strani OMV.

OMV ne zatrjuje in ne jamči za neprekinjeno delovanje brez napak funkcij in storitev, ki jih vsebuje spletna stran OMV, za odpravo napak in za odsotnost virusov in drugih škodljivih elementov na spletni strani OMV oziroma na strežniku, na katerem spletna stran OMV gostuje. OMV v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi slabega delovanja ali nedelovanja spletne strani OMV oziroma katerekoli z njo povezane storitve in tehnične naprave. Nobene informacije, ki so objavljene na spletni strani OMV, ne predstavljajo povabila, ali spodbujanja k nakupu, ali trgovanju z delnicami in drugimi vrednostnimi papirji OMV ter potrdili o lastništvu (ADR), niti na to ne namigujejo. Vse navedene določbe veljajo tudi za programske rešitve, ki se jih lahko prenese ali pa so neposredno ali posredno dostopne na spletni strani OMV Slovenija. V kolikor (hiper)povezave omogočajo dostop do programskih rešitev tretje osebe, veljajo pogoji, kot jih je določil ponudnik programske rešitev, in jih je potrebno upoštevati.

Razen če ni določeno drugače, je OMV izključni lastnik avtorskih pravic za strani in vsebine, ki so objavljene na spletni strani OMV, in materiale, ki se uporabljajo za spletno stran OMV. Za zgoraj navedeno se nobeni tretji strani ne izdajajo licence in druge pravice (kot so lastninske pravice, pravice industrijske lastnine in avtorske pravice). Reprodukcija strani in vsebin na spletni strani OMV je dovoljena samo za osebno uporabo in informiranje uporabnika. Vse druge oblike reprodukcije in uporabe so strogo prepovedane. Nadaljnja uporaba razločevalnih elementov OMV (kot so blagovne znamke in logotipi OMV) je izrecno prepovedana, ne glede na to, ali se razločevalni elementi OMV uporabljajo skupaj s simbolom ® ali ™, kar velja še zlasti za registrirano trgovsko znamko OMV.

Zgornja določila veljajo tudi za posredne ali neposredne prenose oziroma uporabo programske opreme preko spletne strani OMV. Če zunanje hipertekstovne povezave zagotavljajo dostop do programske opreme tretjih oseb, zanjo veljajo splošni pogoji uporabe lastnikov programske opreme in njihove pravice s tem v zvezi.

Iskalnik motornih olj