Spletne strani OMV
Zapri

OMV Skupina in MOL Skupina sta dosegli dogovor, da MOL Skupina prevzame OMV Slovenija

OMV, mednarodno integrirano podjetje za nafto, plin in kemikalije s sedežem na Dunaju v Avstriji, in MOL Group, mednarodno integrirano podjetje za nafto in plin s sedežem v Budimpešti na Madžarskem, sta objavili dogovor skupine MOL za nakup OMV Slovenija. Sporazum zajema 120 bencinskih servisov OMV, pa tudi veleprodajo OMV v Sloveniji. Transakcija mora biti odobrena s strani za to predvidenih institucij, zato se zaključek prodaje pričakuje leta 2022.

Dogovorjena kupnina znaša 301 milijonov EUR (100-odstotni delež). V okviru dogovora bo Skupina MOL prevzela odprte najemne obveznosti, s čimer bo skupna vrednost podjetja za prevzemno podjetje znašala približno 346 milijonov EUR. Nakupna cena je odvisna od običajnih prilagoditev neto obratnega kapitala in neto dolga.

Ta transakcija bo zmanjšala dolg OMV za približno 290 milijonov EUR pred upoštevanjem davkov z vidika OMV (92,25% delež), kar bo pozitivno vplivalo na količnik zadolževanja v Skupini OMV.

»S tem smo naredili še en odločen korak k izvajanju našega 2 milijarde evrov vrednega programa dezinvestiranja. Ta odsvojitev ne le pomembno prispeva k našemu razdolževanju, temveč pomeni tudi nadaljnjo strateško optimizacijo našega portfelja,« je povedal Rainer Seele, CEO OMV.

-----------------------------------------------------------

OMV and MOL Group reached agreement for MOL Group to acquire OMV Slovenia

OMV, the international, integrated oil, gas and chemicals company headquartered in Vienna, Austria, and MOL Group, an international, integrated oil and gas company headquartered in Budapest, Hungary, announced the agreement for MOL Group to acquire OMV Slovenia. The agreement encompasses 120 filling stations as well as OMV’s wholesale business in Slovenia. The transaction is subject to required regulatory approvals and closing is expected in 2022. 

The agreed purchase price amounts to EUR 301 mn (100% share). As part of the agreement, MOL Group will assume outstanding lease liabilities resulting in a total enterprise value for the business of approximately EUR 346 mn. The purchase price is subject to customary net working capital and net debt adjustments. 

This transaction will reduce OMV’s debt by approx. EUR 290 mn before consideration of taxes from OMV’s perspective (92.25% share), which will have a positive impact on OMV’s gearing.

“With this, we are taking another decisive step towards implementing our 2-billion-euro disposal program. This divestment not only contributes significantly to our deleveraging, it also means a further strategic optimization of our portfolio,” says Rainer Seele, Chairman of the Executive Board and CEO of OMV.

Iskalnik motornih olj