Spletne strani OMV
Zapri

OMV Slovenija je prejemnik certifikata Družini prijazno podjetje

V družbi OMV Slovenija smo ponosni prejemniki certifikata Družini prijazno podjetje. Z njim nadgrajujemo svoje družbeno odgovorno delovanje, katerega velik del že predstavljajo naši zaposleni. Slednjim želimo v prihodnosti še dodatno omogočiti uspešno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Zaposleni predstavljajo ključne deležnike pri vsakršnem uspehu organizacije, njihovo uspešno delo pa je v veliki meri odvisno od osebnega zadovoljstva, ki vpliva tako na kratkoročne kot tudi dolgoročne pozitivne rezultate poslovanja.

V OMV Slovenija smo se za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje odločili zaradi nudenja podpore zaposlenim pri preživljanju kakovostnega časa s svojimi najbližjimi in zagotavljanja pozitivnega ter sodelovalnega delovnega okolja. V družbi smo sprejeli akcijski načrt, s katerim bomo v prihodnjih treh letih implementirali 15 korakov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih:

 • Komuniciranje z zaposlenimi
 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 • Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 • Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 • Časovni konto
 • Otroški časovni bonus
 • Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 • Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 • Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 • Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se ponudijo tudi zaposlenim
 • Obdaritev otrok zaposlenih
 • Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke

Zaposleni v OMV Slovenija se redno vključujejo v družbeno odgovorne projekte in s tem ponotranjajo in izkazujejo podporo viziji družbene odgovornosti našega podjetja. Analize* kažejo, da pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje vpliva na zmanjševanje stresa, izgorelosti, števila nesreč, povezanih z delom, bolniške odsotnosti, in obenem izboljšuje pripadnost zaposlenih podjetju, organizacijsko kulturo in sodelovanje med zaposlenimi ter vodstvom, krivuljo učenja in produktivnosti ter pridobivanje in zadrževanje najboljših talentov.

*Analiza: Tadeja Knaflič, Anja Svetina Nabergoj in Marko Pahor. 2010. Analiza učinkov uvajanja družini prijaznega delovnega okolja. Economic and business review. 12 (27-44). Dostopno prek: http://www.ebrjournal.net/ojs/index.php/ebr/article/view/134.

Iskalnik motornih olj