Domov Kontakt
Spletne strani OMV
Spletne strani OMV
Spletne strani OMV
Skupina OMV www.omv.com Avstrija www.omv.at Bolgarija www.omv.bg Češka www.omv.cz Nemčija www.omv.de Madžarska www.omv.hu Norveška www.omv.no Nova Zelandija www.omv.nz Romunija www.omv.ro Srbija www.omv.co.rs Rusija www.omv.ru Slovaška www.omv.sk Tunizija www.omv.tn Turčiji www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
Spletne strani OMV Gas
OMV Gas www.omv-gas.com Avstrija www.omv-gas.at Nemčija www.omv-gas.de Madžarska www.omv-gas.hu Nizozemska www.omv-gas.nl
Spletne strani Borealis
Skupina Borealis www.borealisgroup.com
Zapri

OMV Slovenija je prejemnik certifikata Družini prijazno podjetje

V družbi OMV Slovenija smo ponosni prejemniki certifikata Družini prijazno podjetje. Z njim nadgrajujemo svoje družbeno odgovorno delovanje, katerega velik del že predstavljajo naši zaposleni. Slednjim želimo v prihodnosti še dodatno omogočiti uspešno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Zaposleni predstavljajo ključne deležnike pri vsakršnem uspehu organizacije, njihovo uspešno delo pa je v veliki meri odvisno od osebnega zadovoljstva, ki vpliva tako na kratkoročne kot tudi dolgoročne pozitivne rezultate poslovanja.

V OMV Slovenija smo se za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje odločili zaradi nudenja podpore zaposlenim pri preživljanju kakovostnega časa s svojimi najbližjimi in zagotavljanja pozitivnega ter sodelovalnega delovnega okolja. V družbi smo sprejeli akcijski načrt, s katerim bomo v prihodnjih treh letih implementirali 15 korakov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih:

 • Komuniciranje z zaposlenimi
 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 • Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 • Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 • Časovni konto
 • Otroški časovni bonus
 • Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 • Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 • Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 • Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se ponudijo tudi zaposlenim
 • Obdaritev otrok zaposlenih
 • Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke

Zaposleni v OMV Slovenija se redno vključujejo v družbeno odgovorne projekte in s tem ponotranjajo in izkazujejo podporo viziji družbene odgovornosti našega podjetja. Analize* kažejo, da pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje vpliva na zmanjševanje stresa, izgorelosti, števila nesreč, povezanih z delom, bolniške odsotnosti, in obenem izboljšuje pripadnost zaposlenih podjetju, organizacijsko kulturo in sodelovanje med zaposlenimi ter vodstvom, krivuljo učenja in produktivnosti ter pridobivanje in zadrževanje najboljših talentov.

*Analiza: Tadeja Knaflič, Anja Svetina Nabergoj in Marko Pahor. 2010. Analiza učinkov uvajanja družini prijaznega delovnega okolja. Economic and business review. 12 (27-44). Dostopno prek: http://www.ebrjournal.net/ojs/index.php/ebr/article/view/134.

Iskalnik bencinskih servisov

Iskalnik motornih olj