Spletne strani OMV
Zapri

V OMV Slovenija izbrali najboljšega prodajalca leta 2018

​​​​​​

PR Najboljsi prodajalec feb19

  • Zaposlitev na bencinskih servisih OMV Slovenija mladi prepoznavajo kot priložnost za začetek in razvoj svoje karierne poti.
  • Sistematično uvajanje novo zaposlenih, visoka mera opolnomočenosti in možnost napredovanja so glavne prednosti za obstoječe in potencialne zaposlene.

Družba OMV Slovenija z vzpostavljenima sistemoma zaposlovanja in vodenja novih zaposlenih na bencinskih servisih ponuja odlične možnosti za začetek in razvoj karierne poti mladih. Zaposleni, ki so svojo kariero pričeli kot prodajalci na bencinskih servisih OMV, imajo možnost napredovati do mesta poslovodje oziroma partnerja upravljavca bencinskega servisa, saj v OMV Slovenija veliko pozornosti posvečajo razvoju lastnega kadra. V ta namen večkrat letno organizirajo izobraževanja s strokovnjaki iz področij prodajnih in komunikacijskih veščin ter motivacije, poleg tega pa so zaposleni vključeni tudi v interna tekmovanja oziroma aktivnosti, ki spodbujajo njihovo delovno uspešnost. Na letni ravni poteka tudi tekmovanje za izbor najboljšega prodajalca na bencinskih servisih OMV, poimenovano »Znanje naj bo vrednota«. 

Z omenjenim tekmovanjem, v katerem je v letu 2018 sodelovalo več kot 120 zaposlenih, želi vodstvo družbe OMV Slovenija povečati njihovo znanje, motiviranost in pripadnost. Zavedajo se namreč, da zaposleni nosijo veliko odgovornost, saj morajo ob širokemu naboru izdelkov in storitev, ki jih ponujajo, gostu vsakič zagotoviti nakupno izkušnjo, ki bo presegla njegova pričakovanja, ter ga s tem spodbuditi k ponovnemu obisku. Tekmovalce je zato komisija ocenjevala skozi oči kupca, ključni kriteriji pa so bili komunikacijske veščine, sposobnost zaključevanja prodaje, moštveni duh ter prijaznost.

Končna zmagovalka je postala Mojca Jesenik iz bencinskega servisa Maribor Ptujska Zahod, ki pravi, da ji brez podpore celotne ekipe sodelavcev zagotovo ne bi uspelo. Tekmovanje je bilo vse prej kot lahko, kar dokazujejo izenačeni končni rezultati med finalisti. V družbi OMV Slovenija tudi sicer opažajo, da se konkurenca med tekmovalci iz leta v leto zaostruje, saj se njihova raven znanja občutno povečuje. Vanja Lombar, generalna direktorica OMV Slovenija je ob tej priložnosti dodala: ''Finalisti za izbor najboljšega prodajalca nas vedno znova presenetijo tako s svojim znanjem in sposobnostmi kot tudi s svojo pripadnostjo blagovni znamki OMV. Ravno zato si zaslužijo pohvale za svoj trud in izraženo željo po napredku. Najuspešnejšim zaposlenim, ki kažejo najvišji razvojni potencial, je zagotovljena ustrezna vidnost znotraj organizacije, hkrati pa tudi primerna finančna nagrada, kar predstavlja še dodatno motivacijo za njihovo nadaljnje kakovostno delo.''

Sodelujoči v tekmovanju so bili v večini stari do 30 let, kar kaže tudi na to, da mladi prepoznavajo priložnosti za karierno rast, ki jih nudi zaposlitev na bencinskih servisih OMV. OMV Slovenija ima v pri nas skupno 107 bencinskih servisov, med njimi 42 takšnih, ki vključujejo ponudbo VIVA.

Iskalnik motornih olj