Spletne strani OMV
Zapri

Upravljavec bencinskega servisa

OMV Job Partner

Vas zanima delo upravljavca bencinskega servisa?

Za uspeh družbe OMV Slovenija so zaslužni ljudje, ki premikajo več. 

Z uresničevanjem svojega lastnega navdiha in z željo po inovativnosti in podjetniškem duhu stremijo k vsakodnevni odgovornosti in uspešnemu razvoju družbe.

Prispevajte k skupnemu uspehu in obenem tudi k lastnemu napredku kot partner upravljavec bencinskega servisa OMV!

Partner upravljavec bencinskega servisa deluje kot profesionalec med profesionalci. To zagotavljamo s prenosom znanja, izkušenj in najnovejših ugotovitev s področja upravljanja bencinskega servisa, ki jih v Skupini OMV skrbno spremljamo v svoji mreži bencinskih servisov v 11 državah in jih prenašamo na vsakega posameznega partnerja upravljavca.

Poleg začetnega usposabljanja novega partnerja upravljavca, kjer je s strani strokovnjakov družbe OMV Slovenija posameznik seznanjen z najpomembnejšimi znanji, potrebnimi za upravljanje bencinskega servisa, se programi treningov in izobraževanj izvajajo skozi vse leto.

Med temami izobraževanj, ki jim pripisujemo velik pomen, imata posebno mesto temi vodenje in treniranje zaposlenih ter razvoj komunikacijskih veščin, ki jih v vsakem posamezniku nudimo s skrbno zastavljenimi izobraževalnimi programi.

Naš cilj je, da se vsak posameznik, ki prevzame vodenje bencinskega servisa, razvija v celovitega vodjo. Prav zaradi tega s pomočjo izobraževanj, delavnicam in konferenc vlagamo v posameznikov osebnostni razvoj.

Ob pregledu lastnosti, ki odlikujejo najuspešnejše partnerje upravljavce bencinskih servisov družbe OMV Slovenija, izstopajo skupne značilnosti, ki jih imenujemo »lastnosti najboljših«.

Med posamezniki, ki se s pravo kombinacijo osebnostnih lastnosti, znanj in izkušenj uvrščajo med najuspešnejše partnerje upravljavce, so pripadniki obeh spolov in različnih starosti. V nekaterih primerih so ključ do uspešnega upravljanja bencinskega servisa pridobljene izkušnje in vpetost v lokalno okolje, spet drugod k poti do uspeha vodi mladostna zagnanost in najnovejša znanja s področja podjetništva. Vse pa povezujejo štiri ključne sposobnosti, ki morda odlikujejo tudi vas. Če se v spodnjem opisu prepoznate, ste oseba z lastnostmi, ki jim v skupini OMV pripisujemo posebno mesto in so prava podlaga na poti do uspeha: 

  • Delo in komunikacija s strankami sta mi v vsakodnevno veselje,

… pri čemer s prijaznostjo in profesionalnostjo izgrajujem odnos stranko, ji prisluhnem in se ji prilagajam ter se hitro in učinkovito odzivam na njene potrebe in želje;

  • Uživam pri vodenju manjše skupine posameznikov,

… pri čemer sem vzoren vodja in postavljam jasna pravila, zaupam podrejenim, jim predajam odgovornost in spoštujem njihova mnenja;  

  • Imam željo po neprestanem, sistematičnem učenju in napredku ter dolgoročnem oblikovanju kariere upravljavca bencinskega servisa
  • Pri delu me vodi podjetniško razmišljanje,

    … pri čemer spoštujem predpisane smernice in postopke, znam preverjati rezultate, z lastnimi predlogi prispevam k optimizaciji postopkov ter izboljšav ter skupne interese podjetja postavljam pred interese posameznika.

Kot partner upravljavec bencinskega servisa OMV Slovenija vas čaka široka paleta aktivnosti. Področje odgovornosti in delovanja naših bencinskih servisov se je v zadnjih nekaj letih občutno spremenilo. Bencinski servisi danes predstavljajo središča mobilnih obiskovalcev, ki zadovoljijo še tako zahtevne goste.

Blagovna znamka OMV odseva konsistentno visoko kakovost storitev in proizvodov, ki so mobilnim kupcem na voljo na najvišji ravni.

Kot podjetnik ste odgovorni za: optimizacijo dohodka, zadovoljstvo gostov in vaših zaposlenih, sodelovanje v promocijskih akcijah in zagotavljanje bencinskega servisa kot varnega in prijetnega mesta. Odgovorni ste za odgovarjanja na vprašanja gostov in za vzdrževanje čistoče ter standardov.

Iskalnik motornih olj