Spletne strani OMV
Zapri

Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov je za nas pomembno.

OMV se zavezuje spoštovati vašo zasebnost z ravnanjem v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi o varovanju osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (v nadaljnjem besedilu "GDPR"), ki je začela veljati 25. maja 2018. Ker OMV daje vse od sebe, da zaščiti vaše osebne podatke, je družba posodobila svojo Politiko zasebnosti v skladu z zahtevami GDPR, ki vsebuje podatke o obdelavi vaših osebnih podatkov. Politiko zasebnosti si lahko preberete na tej strani.

V Politiki zasebnosti so navedene tudi pomembne informacije glede uveljavljanja vaših pravic, vključno s pravico do dostopa, do vložitve zahtevka za popravek ali izbris podatkov, do vložitve zahtevka za omejitev obdelave podatkov, do preklica soglasja za obdelavo podatkov, do vložitve ugovora na obdelavo podatkov, do pravice, da se na vas ne nanaša odločitev, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi podatkov, namenjenih oblikovanju profilov, do prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri nacionalnem organu za varstvo podatkov. 

UPRAVLJAVEC VIDEO NADZORA:
OMV Slovenija, d.o.o., 

Ulica 15. maja 19, 6000 Koper

Telefon: 05 663 3300, 05 663 3390
E-pošta: info.slovenia@omv.com


1. Namen izvajanja: 
Video nadzor izvajamo z namenom varovanja premoženja podjetja in za zagotavljanje varnosti naših zaposlenih. 

2. Informacije: 
Kot posameznik lahko uveljavljate več pravic, zlasti pravico, da od nas zahtevate dostop do svojih podatkov ali njihov izbris ter druge pravice skladno s 13. čl. ZVOP-2.

3. Dodatne informacije:

  • v zvezi z video posnetki ne prihaja do nadaljnjih obdelav oz. ni posebnih vplivov obdelave,
  • pravna podlaga za izvajanje videonadzora, vključno s spremljanjem žive slike, je zakoniti interes upravljavca zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja,
  • upravljavec izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varnosti osebnih podatkov,
  • kontakt odgovorne osebe (DPO): privacy.si@omv.com,
  • video posnetkov se ne prenaša v tretje države,
  • v okviru video nadzora upravljavec ne snema zvoka, 
  • dostop do žive slike imajo pooblaščene osebe upravljavca, video posnetki se hranijo 14 dni,
  • posameznik lahko vloži pritožbo pri:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
E-pošta: gp.ip@ip-rs.s