Spletne strani OMV
Zapri

Vprašanja in odgovori

Kaj je bitumen?
Bitumen je visoko viskozna težko hlapljiva temna zmes, sestavljena iz več milijonov različnih organskih spojin, ki se pridobiva kot ostanek pri predelavi ustreznih vrst surove nafte.

Kaj je asfalt?
Asfalt je mešanica bitumna in mineralnega agregata, ki se uporablja predvsem pri gradnji cest. Odvisno od področja uporabe asfalt vsebuje 5-10 % bitumna glede na maso. Za optimizacijo lastnosti asfalta se lahko dodajo drobna kamnita zrna, polnila in vlakna. Mešanice bitumna in mineralnega agregata, ki se pojavijo v naravi, se imenujejo naravni asfalti.

Kakšna je razlika med bitumnom in katranom?
Katrani so ostanki, ki nastanejo pri toplotni obdelavi naravnih proizvodov (npr. rjavega premoga, črnega premoga ali lesa), vendar pa se pri temperaturah nad 1000 °C tvorijo rakotvorne snovi z razgradnjo. Po drugi strani pa se bitumen pridobiva iz surove nafte, praviloma z vakuumsko ali visokovakuumsko destilacijo. Temperatura pri teh postopkih ne preseže 400 °C. Kemične spojine v bitumnu zato ostanejo nespremenjene med proizvodnjo in ostanejo naravnega izvora. Že vrsto let je samo bitumen odobren za uporabo pri gradnji cest v Evropi, ker je, v nasprotju s katranom, popolnoma varen za okolje.

Kako poteka proizvodnja bitumna?
Najpogosteje uporabljeni bitumni so destilacijski bitumni. Proizvajajo se z vakuumsko destilacijo surove nafte pri tlaku približno 15 torov in temperaturi 370 °C. Če se uporablja nižji tlak, nastane visokovakuumski bitumen. Zelo trde vrste bitumna se pridobivajo z oksidacijo, kjer se uporablja kisik iz zraka pri povišani temperaturi. Oborjeni bitumen, ki se pridobiva z ekstrakcijo s pomočjo topila, postaja manj pomemben.

Kaj so polimerni bitumni?
Polimerni bitumni so vezivna sredstva, ki so jim dodali polimerni material, kar znatno izboljša lastnosti bitumna. Polimerni bitumni so bili razviti posebej za uporabo pri gradnji cest z gostim prometom, njihov pomen pa narašča.

Ali so vse vrste surove nafte primerne za proizvodnjo bitumna?
Ne. Surova nafta, ki se lahko uporablja za proizvodnjo bitumna, mora imeti zelo posebne lastnosti: zadostne količine vakuumskega ostanka, povprečne ravni asfaltena, nizko vsebnost makro parafinov in uravnoteženo razmerje med asfalteni in malteni v vakuumskem ostanku. V OMV-jevi rafineriji v  Schwechatu se za proizvodnjo bitumna uporablja izključno surova nafta naftenske osnove, ki izhaja z Bližnjega vzhoda.

Katere so glavne lastnosti bitumnov?
Bitumni so mešanice termoplastičnih materialov, za katere je značilna afiniteta mineralnim agregatom. Razlikujejo se glede na gostoto, ki se meri s penetracijo igle in zmehčiščem glede na metodo z obročkom in kroglico. Trši bitumni imajo nizko vrednost penetracije in visoko zmehčišče, za mehkejša veziva pa velja obratno. Druge pomembne lastnosti so lastnosti staranja (predvsem z metodo RTFOT) in topnost (npr. v toluenu). Reološke lastnosti, ki opisujejo značilnosti tečenja, prav tako postajajo vedno bolj pomembne.

Na katerih področjih se lahko bitumen uporablja?
85 % bitumna, uporabljenega v Avstriji, se uporablja pri gradnji asfaltnih cest. Razlikovati je treba med cestnogradnim bitumnom v skladu s standardom ÖNORM EN 12591 za običajne uporabe, kot je asfaltni beton ali emulzije, in elastomerno modificiranim bitumnom v skladu s standardom ÖNORM EN 14023 za asfalte s posebnimi lastnostmi. Preostali delež proizvedenega bitumna se uporablja za industrijske namene, kjer še posebej velik delež zajema proizvodnja strešne lepenke in tesnilne folije. Industrijski bitumni se uporabljajo tudi za izolirne barve ali kot spojine za spajanje.

V kakšnih pogojih poteka skladiščenje in predelava bitumna?
Temperatura skladiščenja in predelave bitumna sta precej odvisni od proizvodnega postopka in vrednosti penetracije ali zmehčišča. Načeloma bitumna ni dovoljeno segrevati nad 200 °C, ker bi to - še posebej pri polimernih bitumnih - lahko povzročilo toplotne poškodbe, še posebej v mešanicah bitumna. Polega tega bitumna ni dovoljeno predelovati pri temperaturi, nižji od 150 °C, ker bi to lahko povzročilo težave, še posebej pri poznejšem stiskanju mešanic bitumna. Informacije o natančnih pogojih skladiščenja so na voljo v ustreznih brošurah o izdelku ali pri naših aplikacijskih inženirjih.

Je bitumen mogoče reciklirati?
Bitumen, ki se uporablja predvsem pri gradnji cest in v povprečju predstavlja 5 % asfalta, je mogoče reciklirati. V tem primeru se asfalt odstrani z rezkanjem (hladno ali vroče rezkanje) ali pa se razbije. Stari asfalt je treba kondicionirati, nato pa ga je mogoče reciklirati na kraju samem. S postopkom vročega mešanja pa ga je mogoče do 50 % dodati sveži mešanici bitumna v asfaltni bazi (recikliranje v asfaltni bazi).

Iskalnik motornih olj